Share:


Research on stormwater pollution and flow at Kaunas town

Abstract

The goal of this study was to investigate pollution levels of storm water during different seasons at Kaunas town. For the investigation the two biggest runoff catchments of Kaunas town were selected. The results shown that suspended solids (SS) are the biggest issue in urban territories, while organic matters and oil products did not achieve the maximum allowed levels. The main target for the storm water treatment should be removal of suspended solids from stormwater.


Article in Lithuanian.


Paviršinių nuotekų taršos ir debito tyrimai Kauno mieste


Santrauka. Šio darbo tikslas – nustatyti lietaus nuotekų užterštumo kitimą skirtingais metų laikais Kauno mieste. Tyrimams buvo pasirinkti du didžiausi Kauno miesto lietaus nuotekų baseinai, pagal kuriuos galima spręsti apie bendrą miesto teritorijos struktūrą. Tyrimų rezultatai parodė, kad didžiausia problema yra paviršinėse nuotekose skendinčios medžiagos, tuo tarpu organinių teršalų ir naftos produktų koncentracijos nesiekia maksimalaus leistino taršos lygio, leidžiamo išleisti į atvirus vandens telkinius. Todėl pagrindinis lietaus nuotekų valymo tikslas – skendinčių medžiagų pašalinimas.


Reikšminiai žodžiai: paviršinės nuotekos, skendinčių medžiagų koncentracija, teršalų koncentracijos, nuotekų baseinai, debitas.

Keyword : surface wastewater, suspended solids, concentrations of pollutants, sewage basins

How to Cite
Rudys, G., & Rimeika, M. (2011). Research on stormwater pollution and flow at Kaunas town. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 1(1), 52-55. https://doi.org/10.3846/mla.2009.1.14
Published in Issue
Apr 11, 2011
Abstract Views
227
PDF Downloads
142
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.