Share:


Application of roller-compacted concrete in freight terminals

Abstract

In these days constantly being looking for solution to reduce construction costs, the amount of materials used and the negative impact on the environment. Designing pavement structures with top layer of traditional concrete, the structures become very massive because of variation of concrete thickness from 20 cm to 29 cm according to the standard structures with concrete which are given in KPT SDK 19. An alternative to traditional concrete is roller-compacted concrete, the concrete with significantly larger fine aggregates which lead concrete mix to be non-slip. The roller-compacted mix can also achieve high concrete density and consolidation by rolling. The experimental studies were performed according to the guidelines of the “Guide for rollercompacted concrete pavements” and the automated StreetPave program. Twelve different variants of the pavement structure were used in the calculations, in which the main variables were: the modulus of deformation (Ev2), the thickness of stabilized layer (CTS) and the modulus of elasticity (E). Calculations were also performed for two scenarios, assuming that the amount of cracks appearing on the surface of the top layer after the design period would be 5% and 10%.


Article in Lithuanian.


Voluojamojo betono taikymas krovininio transporto terminalų aikštelėms


Santrauka


Nuolatos yra ieškoma sprendimų, kaip sumažinti statybos kaštus, naudojamų medžiagų kiekį bei neigiamą poveikį aplinkai. Be to, nuolatos ieškoma būdų, kaip pritaikyti naujas technologijas ir medžiagas, siekiant paspartinti statybos procesą bei padidinti statinio ilgaamžiškumą. Projektuojant standartines betono dangos konstrukcijas, vadovaujantis KPT SDK 19 taisyklėmis, betono sluoksnis, priklausomai nuo dangos konstrukcijos klasės, kinta nuo 20 cm iki 29 cm. Alternatyva tradiciniam betono dangos konstrukcijos sprendiniui yra voluojamojo betono ant hidrauliškai surišto gruntinio pagrindo dangos konstrukcijos. Tokio tipo betone yra daug didesnė smulkioji užpildo dalis, todėl voluojamojo betono mišinys yra neslankus, o voluojant galima pasiekti didelį betono tankį ir konsolidaciją. Straipsnyje aprašyti eksperimentiniai tyrimai atlikti remiantis „Guide for roller-compacted concrete pavements“ gairėmis bei atliekant skaičiavimus automatizuota StreetPave programa. Eksperimento tikslai – parinkti optimalią voluojamojo betono dangos konstrukciją pagal pasirinktas projektinės apkrovos sąlygas. Skaičiavimuose buvo naudojami dvylika skirtingų dangos konstrukcijų variantų, kuriuose pagrindiniai kintamieji buvo: žemės sankasos deformacijų modulis (Ev2), hidraulinių rišiklių bei jonų mainus gerinančiu priedu sustiprintų gruntų sluoksnio (CTS) storis bei tamprumo modulis (E). Taip pat skaičiavimai atlikti remiantis dviem scenarijais, darant prielaidą, kad po projektinio naudojimo laikotarpio pasireiškusių plyšių kiekis dangos paviršiuje bus 5 % ir 10 %.


Reikšminiai žodžiai: betonas, voluojamasis betonas, klotuvas, stabilizavimas.

Keyword : concrete, roller-compacted concrete, paver, stabilization

How to Cite
Mickevič, R., & Vaitkus, A. (2020). Application of roller-compacted concrete in freight terminals. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 12. https://doi.org/10.3846/mla.2020.13067
Published in Issue
Oct 1, 2020
Abstract Views
298
PDF Downloads
126
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

Chhorn, C., Hong, S. J., & Lee, S.-W. (2017). A study on performance of roller-compacted concrete for pavement. Construction and Building Materials, 153, 535–543.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.07.135

Damrongwiriyanupap, N., Liang, Y.-C., & Xi, Y. (2012). Application of roller compacted concrete in Colorado’s Roadways (Report No. CDOT-2012-11, pp. 1−60). http://rccpavementcouncil.org/wp-content/uploads/2016/08/RCC-Colorado-Roadways-Oct2012.pdf

Hamzah, A., & Al-Shadeedi, M. (2008). Evaluation of properties of roller compacted concrete. Al-Nahrain Journal for Engineering Sciences, 11(3), 366–373.

National Concrete Pavement Technology Center. (2010). Guide for roller-compacted concrete pavements. Iowa.

Owino, J. P., Fomunung, I., & Khalafalla, M. (2014). The recent development in the roller compacted concrete. BIE Journal of Engineering and Applied Sciences, 5(2), 42–49.

Shrivastava, H., & Mishra, S. P. (2011). Developing economical roller compacted concrete mix for pavements. International Journal of Civil Structural Environmental and Infrastructure Engineering Research, 1(1), 16–34.

Wang, X.-h., Zhang, S.-r., Wang, C., Song, R., Shang, C., & Fang, X. (2018). Experimental investigation of the size effect of layered roller compacted concrete (RCC) under high-strain-rate loading. Construction and Building Materials, 165, 45–57. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.01.033