Share:


Klaipėda port in 1945–1990

Abstract

Soviet government in Lithuania was in power almost for a half of century. This system solved urban problems almost in the same way as the rest of the world. However, Soviet power some topics tried to interpret on its own way and some of them simply simulated. Urban design practice and theory were based on the foundation of ideology and socialist economics, so the urban fabric of Klaipėda city was stretched. Anyway, those 45 years were very important for the city. It was a time, when the urban development hasn’t stopped. It has left its own landmarks and gave some new impulses. Urban processes of this period, especially connected with port’s development, have made a great impact on the plan of city. And some of those processes are still working.

Article in Lithuanian.


Klaipėdos uostas 1945–1990 m.

Santrauka

Tarybų valžia Lietuvoje funkcionavo beveik pusę amžiaus. Nors daugelį urbanistinių problemų ši sistema sprendė panašiai kaip ir visas pasaulis, kai kuriuos dalykus intepretavo savaip, o kai ką tiesiog imitavo. Ideologiniais ir socialistinės ekonomikos argumentais grindžiamos projektavimo disciplinos ir praktika Klaipėdos veidą ištampė kaip kreivas veidrodis. Vis dėl to tie 45 metai Klaipėdai nepaprastai svarbūs. Per juos urbanistinė raida nesustojo, paliko savo ženklų, davė naujų impulsų. Urbanistiniai procesai, ypač susiję su uosto plėtra, miestą pakeitė ir vis dar keičia negrįžtamai.

Reikšminiai žodžiai: uostas, miestas, urbanistinė raida, rangas, mastelis, hinterlandas, forelandas.

Keyword : port, city, urban development, scale, level, hinterland, foreland

How to Cite
Truskauskienė, E. (2017). Klaipėda port in 1945–1990 . Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(1), 51-61. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1005
Published in Issue
May 9, 2017
Abstract Views
368
PDF Downloads
569
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.