Share:


Cemeteries of the manor residencies of Lithuania – original accents of the landscape / Lietuvos dvarų sodybų kapinės – savitas kraštovaizdžio akcentas

Abstract

The sacral and memorial architecture of Lithuanian manors is unique part of the heritage of Lithuanian manors. The manor residencies of Lithuania abound in a variety of sacred and memorial objects: churches, chapels, mausoleums, the graveyard of tombstones and other memorials or monuments. The structure of the cemetery consists of the layout of the territory, the markers outlining the boundaries of the cemetery, greenery and the nature of the surface of the land, buildings and other objects. The aim of this research is to describe relationship of the sacral and memorial spaces with their surrounding environment, representative part of manor residencies and to present the spatial structure of the cemetery, outlining markers, greenery and other elements of architectural composition of cemeteries.


Santrauka


Lietuvos dvarų sakralinė ir memorialinė architektūra – unikali Lietuvos dvarų paveldo dalis. Lietuvos dvarų sodybose gausu įvairių sakralinių ir memorialinių objektų: bažnyčių, koplyčių, mauzoliejų, kapinaičių bei jose esančių antkapinių paminklų ar kitų memorialinių ženklų. Bendrą kapinių vaizdą formuoja kapinių suplanavimas, ženklai, kuriais apibrėžiamos kapinių teritorijos, apželdinimas ir žemės paviršiaus ypatumai, pastatai ir kiti kapinėse esantys objektai. Straipsnio tikslas – aptarti dvarų sodybose esančių sakralinių memorialinių erdvių (kapinių) santykį su jas supančia aplinka, dvarų sodybų reprezentacine dalimi bei pristatyti kapinių erdvinę ir planinę struktūrą, aptvėrimus, želdynus bei kitus kapinaičių architektūrinę kompoziciją formuojančius akcentus.


Reikšminiai žodžiai: dvaras, dvaro sodyba, kapinės, architektūra, dvarų kapinės, memorialinė architektūra, kraštovaizdis.

Keyword : manor, manor residence, architecture, cemetery of manors, memorial architecture, landscape

How to Cite
Rėbždaitė, B. (2017). Cemeteries of the manor residencies of Lithuania – original accents of the landscape / Lietuvos dvarų sodybų kapinės – savitas kraštovaizdžio akcentas. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(1), 83-91. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1002
Published in Issue
May 9, 2017
Abstract Views
204
PDF Downloads
221