Share:


Functional changes in standardized single-family houses: legal and political issues

Abstract

During the years of soviet occupation, housing policy was one of the most important state issues and projects of standardized designs were authorized and distributed by the state. Legal architecture parameters and regulations of soviet times, although their actual validity expired, are visible in todays modern, especially non-elite, standardized architecture. One can identify “traditions” formed by soviet law in contemporary single-family houses or even in legal regulations. The study examines and compares soviet and contemporary legal regulations and their impact on typical single-family houses architecture. The study is contextualized by invoking historical and social evaluations of the period.

Article in Lithuanian.


Tipinio gyvenamojo namo architektūros funkcinė kaita: teisinės ir politinės prielaidos

Santrauka 

Sovietinės okupacijos metais Lietuvoje būsto projektavimas ir statyba buvo griežtai reglamentuojami sovietinės valdžios įstatymų, tipiniai projektai buvo leidžiami centralizuotai. Tuomet apibrėžti architektūros parametrai ir nuostatos, nors faktinis jų galiojimo laikas ir pasibaigęs, pastebimi ir šiuolaikinėje, ypač tipinėje, architektūroje. Įstatymų leidyboje galima atpažinti sovietinių įstatymų suformuotas „tradicijas“, kurios taikomos Nepriklausomos Lietuvos laikų vienbučiams namams. Tyrime nagrinėjami ir tarpusavyje lyginami teisiniai reglamentai bei jų įtaka tipinei vienbučių architektūrai. Tyrimui kontekstualizuoti pasitelkiami istoriniai socialiniai laikotarpio vertinimai.

Reikšminiai žodžiai: tipinis vienbutis, standartizacija, statybų reglamentavimas, sovietinių metų architektūra, šiuolaikinė architektūra, gyvenamasis plotas.

Keyword : standardized single-family house, standardization, building regulations, soviet architecture, contemporary architecture, living area

How to Cite
Galaunytė, A. (2017). Functional changes in standardized single-family houses: legal and political issues. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(1), 92-98. https://doi.org/10.3846/mla.2017.995
Published in Issue
May 9, 2017
Abstract Views
354
PDF Downloads
680
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.