Share:


Finite element modelling of bond in reiforced concrete elements

Abstract

Numerical modelling of bond is a challenging due to a number of physical and mechanical phenomena arising from interaction of ribbed reinforcing bars and concrete. In present paper 2D and 3D approaches for bond analysis are compared in terms of global load-displacement behaviour of RC element, formation of microcracks and deterioration of concrete in front of the ribs. Nonlinear Finite element software ATENA was used for both 2D and 3D analysis. It was shown that differences between two approaches are minor and simpler 2D models may be used for the analysis of bond in RC structures.

Article in English.


Armatūros ir betono sąveikos modeliavimas baigtinių elementų metodu

Santrauka 

Skaitinis armatūros ir betono sąveikos modeliavimas yra įvairiapusis ir sudėtingas uždavinys dėl sąlyčio zonoje vykstančių fizikinių ir mechaninių procesų: betono glemžimo ties rumbeliais, armatūros slinkties, antrinių ir išilginių plyšių formavimosi. Šiame straipsnyje armatūros ir betono sąveika buvo modeliuojama baigtinių elementų metodu, sprendžiant dvimatį (2D) ir trimatį (3D) uždavinius. Gauti rezultatai parodė, kad, sąveiką idealizuojant dvimačiu modeliu, gaunamas charakteringas antrinių plyšių plitimas, betono pažeidimas greta plyšio ir įtempių persiskirstymas tarp armatūros ir betono. Dvimačio modelio rezultatai tik keliais procentais skyrėsi nuo trimačio modeliavimo, todėl skaičiavimo efektyvumo požiūriu 2D modeliai gali būti toliau tobulinami, analizuojant sudėtingesnių gelžbetoninių konstrukcijų elgseną.

Reikšminiai žodžiai: gelžbetonis, sukibimas, baigtiniai elementai, pleišėjimas.

Keyword : reinforced concrete, bond, finite element, cracking

How to Cite
Jakubovskis, R., & Juknys, M. (2016). Finite element modelling of bond in reiforced concrete elements. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 8(5), 504-508. https://doi.org/10.3846/mla.2016.969
Published in Issue
Dec 30, 2016
Abstract Views
519
PDF Downloads
364
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.