Share:


Dynamic research of solar cells / Dinaminis saulės elemento tyrimas

Abstract

Solar cells are one of the most popular renewable energy generation technologies, because they are reliable, low operating and maintenance costs, to conclude without any moving parts and is a boundless source of energy. In any solar cell can avoid mechanical vibrations, which may produce the solar cell glass, damage to the inner structure. In order to determine the influence of mechanical vibrations of the solar cell structure was carried out theoretical and experimental modal analysis. The study found dangerous solar cell frequencies and their deformation and optimize the method of attachment which provides a better solar cell stability.


Santrauka 


Saulės elementai – vieni populiariausių atsinaujinančių energijos gavybos technologijų, nes jie patikimi, jų mažos eksploatavimo ir priežiūros išlaidos, šie elementai sudaryti be jokių judančių dalių ir yra beribis energijos šaltinis. Bet saulės elementas neišvengia mechaninių virpesių, kurie gali įskelti saulės elemento stiklą, pažeisti vidinę konstrukciją. Siekiant nustatyti mechaninių virpesių įtaką saulės elemento konstrukcijai, buvo atliktos teorinės ir eksperimentinės modalinės analizės. Tyrime buvo rasti pavojingi saulės elemento dažniai ir jų deformacijos, rastas optimalus tvirtinimo būdas, kuris suteikia geresnį saulės elemento stabilumą.


Reikšminiai žodžiai: saulės elementas, tvirtinimai, virpesiai, dinaminės charakteristikos.

Keyword : solar cell, fortifications, vibrations, dynamic characteristics

Published in Issue
Jan 18, 2017
Abstract Views
81
PDF Downloads
52