Share:


Genetic algorithms for multidimensional scaling

Abstract

The paper analyzes global optimization problem. In order to solve this problem multidimensional scaling algorithm is combined with genetic algorithm. Using multidimensional scaling we search for multidimensional data projections in a lower-dimensional space and try to keep dissimilarities of the set that we analyze. Using genetic algorithms we can get more than one local solution, but the whole population of optimal points. Different optimal points give different images. Looking at several multidimensional data images an expert can notice some qualities of given multidimensional data. In the paper genetic algorithm is applied for multidimensional scaling and glass data is visualized, and certain qualities are noticed.

Article in English.


Genetinių algoritmų taikymas daugiamatėms skalėms

Santrauka 

Analizuojamas globaliojo optimizavimo uždavinys. Jis apibrėžiamas kaip netiesinės tolydžiųjų kintamųjų tikslo funkcijos optimizavimas leistinojoje srityje. Optimizuojant taikomi įvairūs algoritmai. Paprastai taikant tikslius algoritmus randamas tikslus sprendinys, tačiau tai gali trukti labai ilgai. Dažnai norima gauti gerą sprendinį per priimtiną laiko tarpą. Tokiu atveju galimi kiti – euristiniai, algoritmai, kitaip dar vadinami euristikomis. Viena iš euristikų yra genetiniai algoritmai, kopijuojantys gyvojoje gamtoje vykstančią evoliuciją. Sudarant algoritmus naudojami evoliuciniai operatoriai: paveldimumas, mutacija, selekcija ir rekombinacija. Taikant genetinius algoritmus galima rasti pakankamai gerus sprendinius tų uždavinių, kuriems nėra tikslių algoritmų. Genetiniai algoritmai taip pat taikytini vizualizuojant duomenis daugiamačių skalių metodu. Taikant daugiamates skales ieškoma daugiamačių duomenų projekcijų mažesnio skaičiaus matmenų erdvėje siekiant išsaugoti analizuojamos aibės panašumus arba skirtingumus. Taikant genetinius algoritmus gaunamas ne vienas lokalusis sprendinys, o visa optimumų populiacija. Skirtingi optimumai atitinka skirtingus vaizdus. Matydamas kelis daugiamačių duomenų variantus, ekspertas gali įžvelgti daugiau daugiamačių duomenų savybių. Straipsnyje genetinis algoritmas pritaikytas daugiamatėms skalėms. Parodoma, kad daugiamačių skalių algoritmą galima kombinuoti su genetiniu algoritmu ir panaudoti daugiamačiams duomenims vizualizuoti.

Reikšminiai žodžiai: daugiamatės skalės, genetiniai algoritmai, vizualizavimas.

Keyword : multidimensional scaling, genetic algorithms, visualization

How to Cite
Dzidolikaitė, A. (2015). Genetic algorithms for multidimensional scaling. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(3), 275-279. https://doi.org/10.3846/mla.2015.781
Published in Issue
Jul 13, 2015
Abstract Views
341
PDF Downloads
169
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.