Share:


Quality culture development in the industrial enterprise

Abstract

This article examines the theoretical viewpoint of quality culture, its formation in industrial plants. Here is discussed cultural ap-proach to quality. It is determined that quality based on a cultural perspective is implemented not only by using tools and methods, but it is the result of cultural factors – exactly the company's values and practices. The values that affect a successful quality culture's integration into entire company's activity are overviewed. This article presents the study of key factors influencing the quality culture's development and it is proposed a conceptual model. The conclusions of performed empirical studies confirm that leadership and company's culture are of paramount im-portance and are the main success factors in developing of the quality culture in the company. The connection between leader-ship and empowerment certifies that each company itself is re-sponsible for the formation of the quality culture.

Article in Lithuanian.


Pramonės įmonių kokybės kultūros plėtojimas

Santrauka 

Šiame straipsnyje teoriškai nagrinėjama kokybės kultūra, jos formavimas pramonės įmonėse, aptariamas kultūrinis požiūris į kokybę. Nustatoma, kad kokybė, kuri grindžiama kultūriniu požiūriu, yra įgyvendinama ne tik įrankiais ir metodais, o yra kultūrinių veiksnių rezultatas, kurie pagrįsti įmonės vertybėmis ir gerąja praktika. Straipsnyje apžvelgiamos vertybės, kurios daro įtaką sėkmingai kokybės kultūros integracijai į visą įmonės veiklą, pateikiamas kokybės kultūros plėtojimą įtakojančių esminių veiksnių tyrimas ir siūlomas koncepcinis situacijos tyrimo modelis. Atliktų empirinių tyrimų išvados patvirtina, kad lyderystė ir įmonės kultūra yra svarbiausi sėkmės veiksniai. Vadovai turi motyvuoti darbuotojus įgyvendinti teigiamus įmonės kultūros pokyčius. Kiekviena įmonė pati yra atsakinga už kokybės kultūros formavimą.

Reikšminiai žodžiai: kokybės kultūra, įmonės kultūra, lyderystė, vertybės, įgalinimas.

Keyword : culture quality, company culture, leadership, values, empower-ment

How to Cite
Baravska, R. (2016). Quality culture development in the industrial enterprise. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 7(6), 669-678. https://doi.org/10.3846/mla.2015.885
Published in Issue
Apr 1, 2016
Abstract Views
389
PDF Downloads
352
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.