Share:


Improvement of search process in electronic catalogues

Abstract

The paper presents investigation on search in electronic catalogues. The chosen problem domain is the search system in the electronic catalogue of Lithuanian Academic Libraries. The catalogue uses ALEPH system with MARC21 bibliographic format. The article presents analysis of problems pertaining to the current search engine and user expectations related to the search system of the electronic catalogue of academic libraries. Subsequent to analysis, the research paper presents the architecture for a semantic search system in the electronic catalogue that uses search process designed to improve search results for users.

Article in Lithuanian.


Paieškos elektroniniuose kataloguose veiklos proceso tobulinimas

Santrauka

Straipsnyje analizuojama paieška elektroniniuose kataloguose. Pasirinkta dalykinė sritis – Lietuvos universitetų akademinių bibliotekų elektroninis katalogas. Straipsnyje pateikiamos esamos paieškos sistemos ALEPH problemos ir vartotojų poreikių tyrimo rezultatai. Išanalizuojamas MARC21 formatas ir galimi alternatyvūs paieškos būdai, naudojami bibliotekoje. Atlikus analizę siūloma sistemos architektūra ir paieškos procesas, kuriais bandoma padidinti paieškos elektroniniame kataloge efektyvumą ir užtikrinti vartotojų poreikių patenkinimą.

Reikšminiai žodžiai: elektroninis katalogas, biblioteka, semantinė paieška, MARC21, ALEPH, ontologijos.

Keyword : electronic catalogue, library, semantic search, MARC21, ALEPH, ontology

How to Cite
Savickas, T. (2014). Improvement of search process in electronic catalogues. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(2), 151-156. https://doi.org/10.3846/mla.2014.20
Published in Issue
Apr 24, 2014
Abstract Views
298
PDF Downloads
189
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.