Share:


Analysis of active harmonic compensation algorithms for grid-connected photovoltaic inverters

Abstract

A review of various standards, concerning distributed generation, and different Active Harmonic Compensation (AHC) or Active Power Filtering (APF) methods are presented in this paper. Short overview of each control method is given. The experimentation results from various publications are taken into account evaluating the feasibility of an AHC algorithm to be integrated in a typical commercially available grid-connected Photovoltaic inverter. The comparison results are presented in a table. The results of this paper can be used for further investigation in deciding which particular algorithm to try to implement and experiment with.

Article in Lithuanian.


Aktyvusis harmonikų kompensavimas saulės elektrinių tinklo inverteriais – algoritmų analizė

Santrauka

Pateikta standartų, taikomų paskirstytosioms elektrinėms jungti į žemos įtampos elektros skirstomuosius tinklus, apžvalga. Išnagrinėtas aktyvusis harmonikų kompensavimo (AHK) aspektas, esantis šiuose standartuose. Pateikti harmonikų limitai, kuriuos turi atitikti jungiamos į žemos įtampos elektros tinklą paskirstytosios elektrinės. Apžvelgti skirtingi AHK metodai, pateikta kiekvieno algoritmo analizė. Atsižvelgiant į galimybę AHK įgyvendinti šiuo metu komerciškai gaminamuose saulės elektrinių tinklo inverteriuose (SETI), tarpusavyje palyginti skirtingi AHK pagal algoritmų skaičiavimo intensyvumą, daviklių skaičių, topologiją, maksimaliai kompensuojamų harmonikų skaičių ir priklausomybę nuo apkrovos tipo.

Reikšminiai žodžiai: saulės energija, saulės elektrinės tinklo inverteris (SETI), aktyvusis harmonikų kompensavimas.

Keyword : electric current control, photovoltaic systems, power harmonic filters, pulse width modulation inverters

How to Cite
Platakis, A. (2014). Analysis of active harmonic compensation algorithms for grid-connected photovoltaic inverters. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(2), 188-193. https://doi.org/10.3846/mla.2014.27
Published in Issue
Apr 24, 2014
Abstract Views
310
PDF Downloads
266
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.