Share:


Bellman – Ford method for solving the optimal route problem

    Laima Greičiūnė Affiliation

Abstract

The article aims to adapt the dynamic programming method for optimal route determination using real-time data on ITS equipment. For this purpose, VBA code has been applied for solving the Bellman - Ford method for an optimal route considering optimality criteria for time, distance and the amount of emissions.

Article in Lithuanian.


Optimalaus maršruto nustatymas taikant Belmano ir Fordo metodą

Santrauka

Šio straipsnio tikslas – aprašyti, kaip dinaminio programavimo metodas pritaikomas optimaliam maršrutui nustatyti naudojant Lietuvos žaliojo koridoriaus, kuris išsiskiria mažesne aplinkos tarša vežant įvairiarūšius krovinius, topologinio žemėlapio ir intelektinių transporto sistemų (ITS) įrenginių duomenis realiu laiku. Taikant Visual basic application (VBA) programavimo kalbos kodą sprendžiant dinaminio programavimo Belmano ir Fordo metodu, kodas skirtas optimaliam maršrutui nustatyti, atsižvelgiama į tris optimalumo kriterijus (laiką, atstumą bei teršalų emisijos kiekį).

Reikšminiai žodžiai: optimalus maršrutas, Belmano ir Fordo lygtis, žaliųjų transporto koridorių tinklo žemėlapis, ITS, VBA kodas.

Keyword : dynamic programming, optimal route, VBA code, intermodal transport

How to Cite
Greičiūnė, L. (2014). Bellman – Ford method for solving the optimal route problem. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 6(5), 546-551. https://doi.org/10.3846/mla.2014.698
Published in Issue
Dec 19, 2014
Abstract Views
393
PDF Downloads
579
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.