Share:


Prosperity, human development and ease of doing business research analysis

Abstract

The article addresses the problem pertaining to the ease of doing business and prosperity assessment. Scientific literature was analyzed in order to ascertain the link between prosperity and ease of doing business in general. Development of the quality of life conception is discussed and presented in the figure. Prosperity evaluation and assessment instruments differ in terms of evaluation scheme, assessment factors and the type of evaluation process. The article provides the analysis of the best known instruments.


Article in Lithuanian.


Visuomenės gerovės ir verslo sąlygų palankumo vertinimo tyrimų analizė


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjama verslo sąlygų palankumo ir visuomenės gerovės vertinimo problema. Analizuojama mokslinė literatūra. Straipsnio tikslas yra išsiaiškinti ryšį tarp visuomenės gerovės ir verslo sąlygų palankumo lygio, pasiūlyti kiekybinį metodą, kaip šį ryšį galima ištirti ir nustatyti jo stiprumą tolesniuose tyrimuose. Remiantis moksline literatūra, straipsnyje nagrinėjamos visuomenės gerovės, žmogaus socialinės raidos, verslo sąlygų ir konkurencingumo sąvokos, jų prigimtis, sampratos raida, vartojimas moksliniuose tyrimuose ir tarpusavio ryšys. Visuomenės gerovei vertinti mokslinėje literatūroje yra siūloma įvairių vertinimo priemonių, straipsnyje jos trumpai aptariamos ir tarpusavyje palyginamos pagal pagrindinius sandaros požymius.


Reikšminiai žodžiai: konkurencingumo vertinimas, gerovė, žmogaus socialinė raida, verslo sąlygos, veiksnių reikšmingumas.

Keyword : competitiveness, prosperity, human development, ease of doing business, factor weighting

How to Cite
Samoška, M. (2013). Prosperity, human development and ease of doing business research analysis. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(1), 1-6. https://doi.org/10.3846/mla.2013.01
Published in Issue
Apr 5, 2013
Abstract Views
301
PDF Downloads
299
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.