Share:


Ideals of city planing in the soviet period / Sovietinio periodo miestų planavimo idealai

Abstract

The text is focused on ideals and values hidden under the Soviet period city planning. Soviet urban planning visions of the first half of the 20th century were balancing between naive fiction and visionary concepts. Of course, the industrial building methods and functionalist city models were present not only in the Soviet Union, but in this country especially they were transformed and adapted to the specific political and social situation. Economic aspects dominated the city planning of the Soviet era, but transformations of cities on such a scale were impossible without utopian thought. Visions by soviet architects and planners have already become a part of the legend of mass housing, still not properly discussed.


Santrauka


Tekste žvelgiama į idealus bei vertybes, kadaise slypėjusias už sovietinio periodo miestų planavimo. Drąsios ateities miestų vizijos, balansuojančios ant naivios fikcijos ir vizionieriško mąstymo ribos, darė įtaką socialistinio planavimo praktikai. Nors industriniai statybos metodai ir funkcionalistinis miesto modelis nėra tik Sovietų Sąjungai būdingas reiškinys, tačiau čia jis buvo transformuotas ir pritaikytas konkrečiai politinei ir socialinei situacijai. Nepaisant ekonominių ir praktinių aspektų dominavimo statybos procesuose, stambaus masto miestų transformacijos nebuvo galimos nepasitelkus utopinio mąstymo. Sovietinių architektų ir planuotojų vizijos yra masinės statybos legendos dalis, apie kurią nėra pakankamai kalbama.


Reikšminiai žodžiai: urbanistikos istorija, sovietiniai metai, masinė gyvenamoji statyba, utopija.

Keyword : urban history, Soviet period, mass housing, utopia

How to Cite
Šiupšinskas, M., & Cicėnaitė, I. (2013). Ideals of city planing in the soviet period / Sovietinio periodo miestų planavimo idealai. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(3), 203-207. Retrieved from https://journals.vgtu.lt/index.php/MLA/article/view/3845
Published in Issue
Oct 21, 2013
Abstract Views
241
PDF Downloads
187