Share:


Diversity of landscape aesthetics in rural, periurban and urban ecosystems / Kaimo, pusiau urbanizuotų vietovių ir miestų ekosistemų kraštovaizdžio estetikos įvairovė

Abstract

The article presents a research on aesthetical variety in landscapes. The aim of this study was to examine the current situation in different ecosystems by researching the aesthetical variety in three types of landscapes present in the territory of Latvia, namely, in rural, periurban and urban ecosystems. The research was carried out from 2010 to 2012. The ecosystems in four old watermills territories were explored in rural landscapes. The periurban landscapes were investigated according to four areas including ecosystems of private housing villages. Urban landscapes were explored by comparing the ecosystems of four public parks. According to the research approaches and based on previously developed criteria, the research reflected both diverse and similar characteristics of landscape aesthetics in different ecosystems.


Santrauka


Straipsnyje pateikiamas kraštovaizdžio estetinės įvairovės tyrimas. Studijos tikslas – įvertinti esamą situaciją skirtingose ekosistemose, ištiriant trijų kraštovaizdžio tipų: kaimo, pusiau urbanizuotų vietovių ir miesto ekosistemų Latvijos teritorijoje estetinę įvairovę. Tyrimas atliktas 2010–2012 metais. Keturių istorinių vandens malūnų teritorijos tirtos kaimo vietovėse. Pusiau urbanizuotose vietovėse tyrinėtos keturios teritorijos, kuriose išsidės­čiusios privačių kaimų ekosistemos. Miestų vietovėse tyrinėtos keturių viešųjų parkų ekosistemos. Pagal tyrimo metmenis ir remiantis anksčiau suformuluotais kriterijais, tyrimo rezultatai atskleidžia ir skirtingus, ir panašius kraštovaizdžio estetikos požymius skirtingose ekosistemose.


Raktiniai žodžiai: Latvijos kraštovaizdis; vandens malūnai; miestų parkai; privatūs kaimai; kraštovaizdžio estetikos vertinimas

Keyword : Latvian landscape, watermills, urban parks, private housing villages, assessing approaches of landscape aesthetics

How to Cite
Lazdāne, L., Jankevica, M., & Zigmunde, D. (2013). Diversity of landscape aesthetics in rural, periurban and urban ecosystems / Kaimo, pusiau urbanizuotų vietovių ir miestų ekosistemų kraštovaizdžio estetikos įvairovė. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(3), 229-241. https://doi.org/10.3846/mla.2013.40
Published in Issue
Oct 21, 2013
Abstract Views
190
PDF Downloads
131