Share:


Architecture of the first railway in the interwar Lithuania / pirmosios geležinkelio trasos tarpukario Lietuvoje architektūra

Abstract

This article analyses the examples of passenger stations and railway workers living houses of the first wide railroad Kretinga – Telšiai – Kužiai in the independent Lithua­nia (1918 – 1940). It also discusses the importance of the railroad to Samogitia region, Klaipėda region and the whole Lithuania. The clarified material is based on archival sources and documentary publications from the interwar period. In a review of projects of railway passenger stations and railway workers living houses have been seen their standardization wich started in tsarist period. Also these buildings emphasizes the unified image.


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjami pirmosios nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu (1918–1940 m.) tiestos plačiojo geležinkelio trasos Kretinga–Telšiai–Kužiai keleivių stočių ir geležinkelininkų gyvenamųjų namų architektūros pavyzdžiai. Taip pat aptariama šios trasos reikšmė Žemaitijos, Klaipėdos krašto regionams bei visai Lietuvai. Nustatyti ir straipsnyje pateikti duomenys paremti archyviniais šaltiniais ir dokumentinėmis tarpukario publikacijomis. Apžvelgus keleivių stočių ir geležinkelininkų gyvenamųjų namų projektus, pastebima jų standartizacija, prasidėjusi dar carizmo laikotarpiu. Visos geležinkelio trasos pastatų architektūroje pabrėžiamas vientisas įvaizdis.


Reikšminiai žodžiai: geležinkelio trasa, keleivių stotis, geležinkelininkų gyvenamasis namas, tarpukario architektūra, modernizuotas neoklasicizmas.

Keyword : railway passenger station, railway workers living houses, the interwar period architecture, modernized neoclassicism

How to Cite
Dabašinskienė, I. (2013). Architecture of the first railway in the interwar Lithuania / pirmosios geležinkelio trasos tarpukario Lietuvoje architektūra. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(3), 309-315. https://doi.org/10.3846/536
Published in Issue
Oct 21, 2013
Abstract Views
199
PDF Downloads
442