Share:


Reasearch and evaluation of electromagnetic fields of refrigerators

Abstract

The use of refrigerators causes the occurence of electromagnetic fields that are invisible and intangible, which therefore makes difficulties in protecting ourselves from them. A refrigerator is an irreplaceable item in domestic household and thus can be hardly ignored by a modern way of human life. In order to preserve the characteristics of products, the refrigerator must operate continuously (24 hrs a day), regardless of the time of the year. This results in a huge increase in electricity consumption, which leads to energy consumption related pollution of the environment emitting CO2 gas. On these grounds, it is necessary to assess electromagnetic fields created by the refrigerator. Studies on electromagnetic fields produced by refrigerators were conducted in domestic premises where people spent a significant part of the day. For comparison purposes, five different power refrigerators were chosen (1 – 0.20 kW; 2 – 0.25 kW; 3 – 0.30 kW; 4 – 0.35 kW; 5 – 0.40 kW). The obtained results, according to the parameters of their electromagnetic fields, were presented in graphs and charts and showed that the values of electric and magnetic intensity of refrigerators depended on the distance and the power of the refrigerator. The conducted research also disclosed that none of tested refrigerators exceeded the permissible limits of electromagnetic fields.


Article in Lithuanian.


Šaldytuvų elektromagnetinių laukų tyrimai ir vertinimas


Santrauka. Naudojant buitinę techniką susidaro elektromagnetiniai laukai. Elektromagnetiniai laukai yra nematomi ir nejuntami, tad nuo jų sunku apsisaugoti. Šaldytuvas – nepamainomas daiktas namų ūkyje, be kurio neįsivaizduojama šiuolaikinio žmogaus buitis. Kad būtų išsaugotos šaldytuve laikomų produktų savybės, šaldytuvas privalo veikti nuolatos (24 val./parą) nepriklausomai nuo metų laiko. Dėl to esti gana didelis elektros energijos suvartojimas, ir tai lemia su energijos vartojimu susijusią aplinkos taršą CO2 dujomis. Taip pat šie buitiniai prietaisai skleidžia elektromagnetinius laukus. Juos svarbu įvertinti ir palyginti su leidžiamomis higienos normų. Šaldytuvų elektromagnetinių laukų tyrimai atlikti buitinėse patalpose, kur nemažą dienos dalį praleidžia žmonės. Matavimams pasirinkti 5 skirtingo galingumo šaldytuvai (1 – 0,20 kW; 2 – 0,25 kW; 3 – 0,30 kW; 4 – 0,35 kW; 5 – 0,40 kW). Siekiant palyginti, elektromagnetinių laukų, susidarančių veikiant šaldytuvams, parametrai pateikiami diagramomis bei grafikais. Tyrimo metu nustatytos šaldytuvų elektrinio ir magnetinio stiprio reikšmės įvairiais atstumais bei jų priklausomybė nuo šaldytuvo galingumo.


Reikšminiai žodžiai: elektrinio lauko stipris, magnetinio lauko stipris, galingumas, atstumas nuo šaltinio.

Keyword : electric field strength, magnetic field strength, power, distance from the source

How to Cite
Baltrėnas, P., Mačaitis, K., & Mačaitis, V. (2013). Reasearch and evaluation of electromagnetic fields of refrigerators. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(4), 369-375. https://doi.org/10.3846/mla.2013.59
Published in Issue
Nov 25, 2013
Abstract Views
291
PDF Downloads
278
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.