Share:


Research into the impact of bishofit used for melting snow and ice on plant germination and ground component

Abstract

Recently, an optimal solution to choosing ice-snow melting materials is still in progress. The major focus is shifted on the economic value, then proceeding with an environmental value. In order to select proper dissolution reagents, it is necessary to conduct tests on establishing their efficiency and a direct and indirect impact on the environment. Only responsible authorities will be able to take appropriate decisions carrying an economically-focused and environmentally-friendly character. This article describes bishofit - one of possible de-icing agents, discusses the importance of herbal plants on roadsides and presents experimental tests on how bishofit affects plants and their growth. The results of the study showed that among laboratory-grown white clover, Kentucky bluegrass and perennial ryegrass the latter (up to 50%) had the highest germination in the soil contaminated with bishofit (9–46 ml). Within a four-week period of study, perennial ryegrass reached the maximum height of the ground segment (6.1 cm) in the soil contaminated with 12 ml of bishofit.


Article in Lithuanian.


Bišofito, naudojamo sniegui ir ledui tirpinti, poveikio augalų daigumui ir antžeminės dalies augimui tyrimas


Santrauka. Pastaruoju metu renkantis ledo ir sniego tirpinimo medžiagas ieškoma optimalaus sprendimo. Daugiausia dėmesio skiriama ekonominei, o tik tada aplinkosauginei reikšmei. Norint tinkamai pasirinkti, būtina atlikti tirpinimo reagentų tyrimus, nustatyti efektyvumą bei tiesioginį ir netiesioginį poveikį aplinkai. Tik tada atsakingos institucijos galės priimti deramus sprendimus, palankius ne tik ekonomiškai, bet ir gamtai. Aprašomas vienas iš galimų ledo tirpinimo reagentų – bišofitas. Analizuojami eksperimentinių tyrimų rezultatai, kaip bišofito kiekis veikia augalų daigumą ir augimą. Nustatyta, kad iš laboratorinėmis sąlygomis užaugintų baltųjų dobilų, pievinių miglių ir daugiamečių svidrių didžiausiu daigumu 9–46 ml bišofito užterštame dirvožemyje išsiskyrė daugiametės svidrės (iki 50 %). Didžiausias antžeminės dalies aukštis po keturių tyrimo savaičių 12 ml bišofito užterštame dirvožemyje taip pat nustatytas daugiamečių svidrių (6,1 cm).


Reikšminiai žodžiai: žoliniai augalai, bišofitas, slidumas, daigumas, antžeminės dalies aukštis.

Keyword : herbaceous plants, bishofit, slipperiness, germination, ground component height

How to Cite
Strėlkutė, A., & Bradulienė, J. (2013). Research into the impact of bishofit used for melting snow and ice on plant germination and ground component. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(4), 397-403. https://doi.org/10.3846/mla.2013.63
Published in Issue
Nov 25, 2013
Abstract Views
282
PDF Downloads
303
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.