Share:


Multi-criteria analysis of alternative energy supply solutions to public nearly zero energy buildings

Abstract

The article analyzes energy supply alternatives for modernised public nearly zero energy buildings. The paper examines alternative energy production systems such as heat pumps (air-water and ground-water), solar collectors, adsorption cooling, biomass boiler, solar photovoltaic, wind turbines and combinations of these systems. The simulation of the analysed building energy demand for different energy production alternatives has been performed using TRNSYS modelling software. In order to determine an optimal energy supply variant, the estimated results of energy, environmental, and economic evaluation have been converted into non-dimensional variables (3E) using multi-criteria analysis.


Article in Lithuanian.


Beveik nulinio energijos balanso visuomeninių pastatų aprūpinimo energija sprendimai, daugiakriterė analizė


Santrauka. Siekiant beveik nulinio energijos balanso modernizuotame viešosios paskirties pastate, nagrinėjamos aprūpinimo energija alternatyvos. Tiriamos šios alternatyvios aprūpinimo energija sistemos: šilumos siurbliai (gruntas–vanduo ir oras– vanduo), saulės kolektoriai, adsorbcinė vėsinimo mašina, biokuro katilas, saulės elementai, vėjo jėgainė – ir šių sistemų deriniai. Skirtingų aprūpinimo energija variantų energijos poreikiai modeliuojami TRNSYS (The Transient System Simulation Program) modeliavimo programa. Siekiant nustatyti optimalų aprūpinimo energija variantą, gauti energinio, ekologinio ir ekonominio vertinimų rezultatai daugiakriterės analizės būdu perskaičiuojami į nedimensinius rodiklius (3E).


Reikšminiai žodžiai: viešosios paskirties pastatas, šilumos siurblys, saulės kolektoriai, saulės elementai, adsorbcinė vėsinimo mašina, daugiakriterė analizė.

Keyword : public building, heat pump, solar collectors, photovoltaic, adsorption cooling, multi-criteria analysis

How to Cite
Šiupšinskas, G., & Adomėnaitė, S. (2013). Multi-criteria analysis of alternative energy supply solutions to public nearly zero energy buildings. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(4), 435-441. https://doi.org/10.3846/mla.2013.68
Published in Issue
Nov 25, 2013
Abstract Views
306
PDF Downloads
207
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.