Share:


Research on the efficiency of filter media

Abstract

The main problems of ground water for drinking purposes in Lithuania include the increased concentration of iron, ammonium and manganese compounds. Organic compounds have the main impact on removing iron, ammonium and manganese compounds. The coagulation process is employed for removing organic compounds. Along with the removal of organic compounds, iron, ammonium and manganese compounds can be taken away in a more efficient way. Different filter media could be used for removing iron, ammonium and manganese. The purpose of research was to evaluate removal effectiveness of iron, ammonium, manganese and organic compounds applying different types of filter medium (quartz sand, zeolite, Birm and quartz sand from an active filter). The conducted research has showed that all tested filter media (Birm, zeolite, quartz sand and quartz sand from the active filter) effectively remove iron compounds (up to 99%). The efficiency of removing ammonium ions may reach 99% for Zeolite and 95% for quartz sand from the active filter. When using quartz sand from the active filter as filter medium, up to 85% removal efficiency for manganese ions was reached.


Article in Lithuanian.


Filtravimo užpildų efektyvumo tyrimai


Santrauka. Pagrindinė požeminio vandens, kuris Lietuvoje naudojamas kaip geriamasis vanduo, kokybės problema yra per didelės gamtinės geležies, amonio ir mangano junginių koncentracijos. Šalinti geležies, amonio ir mangano junginius sudėtingiau, kai šie cheminiai elementai sudaro kompleksinius organinius junginius su organinėmis medžiagomis. Organiniai junginiai gali būti šalinami taikant koaguliaciją. Pašalinus organinius junginius lengviau pasišalina ir geležies, amonio bei mangano junginiai. Tam naudojami įvairūs filtravimo užpildai. Tiriama, kaip efektyviai geležies, amonio, mangano ir organiniai junginiai šalinami naudojant skirtingus filtrų užpildus (kvarcinį smėlį, ceolitą, Birm ir kvarcinį smėlį iš veikiančio filtro). Atlikus tyrimus naudojant koaguliantą ir pro skirtingus filtrų užpildus filtruojant vandenį, kuriame didelės geležies, mangano, amonio ir organinių junginių koncentracijos, nustatyta, kad visi tirti filtravimo užpildai (Birm, ceolitas, kvarcinis smėlis iš veikiančio filtro ir kvarcinis smėlis) efektyviai (iki 99 %) šalina geležies junginius. Amonio jonus efektyviausiai šalina ceolito (iki 98 %) ir kvarcinio smėlio iš veikiančio filtro (iki 95 %) filtravimo užpildai. Mangano junginius efektyviausiai (iki 85 %) šalina kvarcinio smėlio iš veikiančio filtro užpildas.


Reikšminiai žodžiai: požeminis vanduo, filtravimo užpildai, geležies junginiai, mangano junginiai, amonio jonai ir organiniai junginiai.

Keyword : ground water, filter medium, iron, compounds, manganese compounds, ammonium ions and organic compounds

How to Cite
Albrektienė, R., Rimeika, M., & Petraitytė, V. (2013). Research on the efficiency of filter media. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(4), 455-460. https://doi.org/10.3846/mla.2013.71
Published in Issue
Nov 25, 2013
Abstract Views
282
PDF Downloads
281
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.