Share:


Expert system to create building design scheme

Abstract

In this paper the technology for creation of optimal design scheme for building is presented. Optimization of design scheme is based on genetic algorithm. Rectangular perimeter of single-storey structure with a linear load in all its locations is investigated. In such case, finite element, finite difference and other methods are not necessary – in order to evaluate the stress of design elements it is sufficient to use formulas of material strength.


Article in Lithuanian.


Ekspertinė sistema statinio konstrukcinei schemai kurti


Santrauka. Šiame darbe apžvelgta optimalios konstrukcinės schemoskūrimo technologija, naudojant genetinį optimizavimo algoritmą.Nagrinėjama stačiakampio perimetro vieno aukšto konstrukcijasu tolygiąja apkrova visose jos vietose. Šiuo atveju nebūtina naudotibaigtinių elementų, baigtinių skirtumų ar kitų metodų. Norintįvertinti konstrukcijos elementų įtempius, užtenka medžiagųatsparumo formulių.


Raktiniai žodžiai: formos optimizavimas, genetiniai algoritmai, struktūrų optimizavimas, medžiagų atsparumas.

Keyword : design optimization, genetic algorithm, structure optimization, strength of material

How to Cite
Steckevičius, Žilvinas, Mačiūnas, D., Glėbienė, E., & Birbalaitė, R. (2013). Expert system to create building design scheme. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(6), 601-604. https://doi.org/10.3846/mla.2013.97
Published in Issue
Dec 31, 2013
Abstract Views
280
PDF Downloads
160
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.