Share:


Investigation of solid particles under the action of an acoustic field

Abstract

Iron is one of the most common elements in ground water. Bythe HN 24:2003 iron concentration in water can‘t be higher than 200 μg/l. Water treatment with an acoustic field is a very relevanttopic. Acoustic field is widely used in industrion, medicine, chemical industry and manufacturing. When water is affectedby ultrasound, physical-chemical processes begin. Ultrasoundvibrations lead to dispersion, degasation and coagulation. Ironparticles connect to each other when distance between them is two times bigger then their own radius. R = 2R. And if thisprocess continues particles connect one by one. In this article teststand and methodics using ultrasonic piezoceramic are shown.


Article in Lithuanian.


Skystyje esančių kietųjų dalelių sąveikos akustiniame lauke tyrimas


Santrauka. Geležis – dažniausiai požeminiuose vandenyse aptinkama priemaiša, kuri prastina geriamojo vandens savybes, todėl būtina bendrosios geležies koncentraciją sumažinti iki 0,2 mg/l. Vienas iš geležies šalinimo būdu yra paremtas ultragarso panaudojimu. Straipsnyje glaustai aptarti bendrosios geležies būviai vandenyje, jos šalinimo metodai ir pateikta eksperimentinė metodika. Eksperimentas atliktas naudojant skirtingų dažnių garso bangas nuo 8 kHz iki 20 kHz diapazone. Akustinio lauko daromai įtakai nustatyti, naudojant skirtingų dažnių garso bangas, buvo panaudoti trys skirtingi vandens debitai. Iš gautų rezultatų suformuluotos išvados.


Reikšminiai žodžiai: ultragarsas, koaguliacija, akustinis laukas, geriamasis vanduo, valymas, geležis.

Keyword : coagulation, iron, metal, water treatment, ultrasound, acoustic field

How to Cite
Mykolaitis, E., Styra, A., & Vekteris, V. (2013). Investigation of solid particles under the action of an acoustic field. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 5(6), 655-658. https://doi.org/10.3846/mla.2013.109
Published in Issue
Dec 31, 2013
Abstract Views
272
PDF Downloads
250
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.