Share:


Mechanical properties of lightweight concrete produced with expanded glass aggregate

Abstract

The present paper investigates experimental mechanical properties of lightweight concrete mixes produced with expanded glass aggregate. Different concrete mixtures (totally 12) from normal weight to extremely lightweight structural concrete have been made. The sand by its volume was replaced with the expanded glass. All specimens were tasted after 7 and 28 days of hardening to identify flexural and compressive strength. Density of concrete mixes ranged from 1458 to 2347 kg/m3, and the compressive strength of 40×40×40 mm cubes ranged from 40 to 103 MPa. As a result, strength and density relationship of lightweight concrete was obtained. The performed experimental investigations on freeze­thaw resistance and alkaline corrosion have shown good durability of the designed mixes.


Article in Lithuanian.


Lengvojo betono, pagaminto naudojant stiklo granulių užpildą, mechaninių savybių tyrimai


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos lengvojo betono mišinių, kurių gamybai panaudotos pūsto stiklo granulės, mechaninių savybių eksperimentiniai tyrimai. Iš viso suformuota 12 skirtingų mišinių nuo įprasto svorio iki ypač lengvo konstrukcinio betono, pakopomis tūriškai smėlį keičiant lengvomis stiklo granulėmis. Gauti bandiniai išbandyti po 7 ir 28 parų kietėjimo lenkiamajam ir gniuždomajam stipriui nustatyti. Betono tankis svyravo nuo 1458 iki 2347 kg/m3, o gniuždomasis 40×40×40 mm kubelių stipris – nuo 40 iki 103 MPa. Gautas lengvojo betono stiprio ir tankio priklausomybės grafikas, analizuotas lengvųjų dalelių pasiskirstymas bandinyje, atlikti kraštutinių bandinių atsparumo šalčiui ir šarminei korozijai tyrimai.


Reikšminiai žodžiai: lengvasis betonas, lengvasis užpildas, stiklo granulės, mechaninės savybės, gniuždomasis stipris, lenkiamasis stipris, atsparumas šalčiui, šarminė korozija.

Keyword : lightweight concrete, lightweight aggregate, expanded glass, mechanical properties, compressive strength, flexural strength, freeze­thaw resistance, alkaline corrosion

How to Cite
Rumšys, D., Bačinskas, D., & Spudulis, E. (2017). Mechanical properties of lightweight concrete produced with expanded glass aggregate. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(5), 500-506. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1080
Published in Issue
Dec 27, 2017
Abstract Views
463
PDF Downloads
524
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.