Share:


Non-cohesive soil direct shear strength affected with hydrostatic pressure

Abstract

This paper presents first results of non­cohesive soil direct shear tests with hydrostatic pressure. To reach this aim, it was chosen the Baltic Sea Klaipėda sand, due to granulometry composition and particles shape. According to this, investigated Baltic Sea sand can be called Lithuanian standard sand for scientific testing. Analysis of results revealed, that when it is increased hydrostatic pressure, the shearing strength is also increasing. Comparing air­ dry sand results with fully saturated sand and affected with 100 kPa of hydrostatic pressure, the angle of internal friction increased for 21,24%. Meanwhile, the cohesion was not changing so dramatically according to hydrostatic pressure change. Obtained results allows to proceed this research work more detailed with different loading types, testing procedures and hydrostatic pressures.


Article in Lithuanian.


Nesankabaus grunto su hidrostatiniu slėgiu kerpamojo stiprio rodikliai


Santrauka


Šiame straipsnyje aprašyti pirminiai bandymai ir jų rezultatai kerpant smėlinį gruntą tiesioginio kirpimo aparatu, kai viso bandymo metu bandinys yra visiškai prisotintas vandens ir jame sukuriamas hidrostatinis slėgis. Tyrimai atliekami su Baltijos jūros pakrantės smėliniu gruntu, kuris dėl savo savybių gali būti vadinamas etaloniniu gruntu. Analizuojant gautus kerpamojo stiprio rezultatus, nustatyta, kad vidinės trinties kampas, esant 100 kPa hidrostatiniam slėgiui, padidėja 21,24 % lyginant su orasausio grunto kirpimo rezultatais.


Reikšminiai žodžiai: tiesioginio kirpimo bandymas, pastovūs įtempiai, kerpamasis stipris, hidrostatinis slėgis, vidinės trinties kampas, sankiba, smėlis.

Keyword : direct shear test, constant stress, shearing strength, hydrostatic pressure, angle of internal friction, cohession, sand

How to Cite
Tamošiūnas, T., & Skuodis, Šarūnas. (2017). Non-cohesive soil direct shear strength affected with hydrostatic pressure. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 9(5), 520-523. https://doi.org/10.3846/mla.2017.1078
Published in Issue
Dec 27, 2017
Abstract Views
350
PDF Downloads
244
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.