Share:


Two-mass electromechanical system with a fuzzy regulator

Abstract

The paper presents a two-mass system with a finite stiffness and fuzzy logic controller with feedback signals proportional to speed error and its derivative. Solutions to improve the dynamics of the two-mass system were considered. The paper deals with some essential benefits of a fuzzy logic controller to control the drive speed of the induction motor of the two-mass system. A computer model of the two-mass system with Takagi-Sugeno fuzzy type controller is presented. The simulation model and results of the controlled two-mass system are discussed. The transients of the system with different reference speed are introduced.


Article in Lithuanian.


Dvimasė elektromechaninė sistema su neraiškiosios logikos reguliatoriumi


Santrauka. Nagrinėjama dvimasė elektromechaninė sistema, kurioje yra galinčių deformuotis grandžių. Dalys, turinčios standumo, sukelia nepageidaujamus virpesius ir švytavimus, todėl būtina ieškoti sprendimų, kaip sumažinti jų įtaką sistemai. Sudarytas uždarosios dvimasės sistemos su neraiškiosios logikos reguliatoriumi Simulink modelis. Variklio modelis sudarytas sinchroniniu greičiu besisukančioje koordinačių sistemoje. Atliktas dvimasės elektromechaninės sistemos imitavimas esant skirtingoms greičio nuostatoms. Pateikti sistemos paleidimo proceso imitacijos rezultatai rodo, kad neraiškiosios logikos reguliatorius sumažina tiek variklio, tiek antrosios masės greičio švytavimus.


Reikšminiai žodžiai: dvimasė sistema, elektromechaninė sistema, neraiškioji logika, reguliatorius.

Keyword : two-mass system, electromechanical system, fuzzy logic, controller

How to Cite
Kriaučiūnas, J., & Juraitis, S. (2012). Two-mass electromechanical system with a fuzzy regulator. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(1), 43-46. https://doi.org/10.3846/mla.2012.10
Published in Issue
Apr 23, 2012
Abstract Views
253
PDF Downloads
122
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.