Share:


Application of planar broadband slow-wave systems

Abstract

Different types of planar broadband slow-wave systems are used for designing microwave devices. The papers published by Lithuanian scientists analyze and investigate the models of helical and meander slow-wave systems. The article carefully examines the applications of meander slow-wave systems and presents the areas where similar systems, e.g. mobile devices, RFID, wireless technologies are used and reviewed nowadays. The paper also focuses on the examples of the papers discussing antennas, filters and couplers that contain designed and fabricated meander slow-wave systems.


Article in Lithuanian.


Planariųjų plačiajuosčių lėtinimo sistemų taikymo sritys


Santrauka. Mikrobangų įtaisams projektuoti plačiai taikomos įvairių konstrukcijų planariosios plačiajuostės lėtinimo sistemos. Lietuvos mokslininkų darbuose nagrinėjami spiralinių ir meandrinių lėtinimo sistemų modeliai, tiriamos jų savybės. Darbe aptariamos meandrinių lėtinimo sistemų taikymo sritys. Apžvelgiamos mobiliųjų įrenginių, radijo dažnio identifikavimo, belaidžio ryšio technologijų sritys, kuriose tokios sistemos yra dažniausiai taikomos. Pateikiami darbų, kuriuose taikant meandrines lėtinimo sistemas projektuojamos bei gaminamos antenos, filtrai ir šakotuvai, pavyzdžiai.


Reikšminiai žodžiai: planarioji plačiajuostė lėtinimo sistema, meandrinė lėtinimo sistema, taikymo sritys, antenos, filtrai.

Keyword : planar broadband slow-wave system, meander slow-wave system, application, antennas, filters

How to Cite
Metlevskis, E. (2012). Application of planar broadband slow-wave systems. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(1), 85-88. https://doi.org/10.3846/mla.2012.19
Published in Issue
Apr 23, 2012
Abstract Views
256
PDF Downloads
135
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.