Share:


Application of computer program CarSim for modelling single and double lane change manoeuvres

Abstract

The paper analyzes the possibilities of using computer aided modelling programs for developing new cars to achieve better dynamical properties of control over vehicles. The article shortly reviews the behaviour of young and experienced drivers and models describing it. The paper covers the process of turning car steering wheel, considers acceptable values of lateral acceleration comfortable for a car driver and all car passengers and presents computer aided modelling program CarSim used for displaying single and double lane change manoeuvres at various speeds on dry asphalt. The given charts, including data about steering wheel angle and lateral acceleration values indicate single and double lane change manoeuvres performed by a car. Also, the values of longitudinal and lateral forces of each wheel during the double lane change manoeuvre are provided.


Article in Lithuanian.


Taikomosios programos „CarSim“ pritaikymas, modeliuojant viengubą ir dvigubą judėjimo juostos pakeitimo manevrą


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamos kompiuterinių modeliavimo programų pritaikymo galimybės automobilių konstrukcijoms tobulinti, dinaminėms savybėms gerinti. Trumpai minimi vairuotojo elgseną aprašantys mokslininkų jau sukurti modeliai. Aptariamas vairo rato pasukimo procesas, pateikiamos priimtinos vairuotojui ir automobilio keleiviams nesudarančios diskomforto skersinio pagreičio reikšmės. Atliekama trumpa taikomosios kompiuterinio modeliavimo programos „CarSim“ apžvalga. Šia programa atlikti viengubo ir dvigubo judėjimo juostos pakeitimo manevrai, esant skirtingiems automobilio judėjimo greičiams ant sauso asfalto. Pateikti vairo rato pasukimo, skersinių pagreičių reikšmių grafikai. Taip pat pateiktos visus ratus veikiančių išilginių ir skersinių jėgų bei ratų slydimo reikšmės esant 90 km/h greičiui.


Raktiniai žodžiai: judėjimo juosta; manevras; skersinis pagreitis; modeliavimo programa; vairo pasukimas; slydimo kampas

Keyword : lane change manoeuvre, lateral acceleration, modelling program, steering wheel angle, slip angle

How to Cite
Žukas, A. (2012). Application of computer program CarSim for modelling single and double lane change manoeuvres. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(4), 397-402. https://doi.org/10.3846/mla.2012.64
Published in Issue
Nov 28, 2012
Abstract Views
325
PDF Downloads
152
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.