Share:


Research into smell emitted by containers for public waste

Abstract

Waste is generally accepted as any materials and objects that a holder discards, wants to discard or is required to be discarded. The article deals with the smell of prefabricated containers for household waste produced under normal domestic activities. The paper discusses the advantages and disadvantages of open, shallow and underground Molok containers, installation options and geometric parameters. Research has been conducted referring to air samples taken from three open, three shallow and three underground Molok containers at an outside temperature of 0 °C and depending on the replenishment of containers. The performed analysis has shown that the strongest smell of household waste is detected from completely replenished containers. Open containers have a distinctive feature of releasing a strong smell - in one of those, the odour strength of 119 OUE/m3 has been determined.


Article in Lithuanian.


Konteineriuose surenkamų buitinių atliekų skleidžiamo kvapo tyrimai


Santrauka. Atliekos visuotinai suprantamos kaip bet kokios medžiagos ir daiktai, kurių turėtojas atsikrato, nori ar privalo atsikratyti. Straipsnyje nagrinėjamas konteineriuose surenkamų buitinių atliekų, susidarančių įprastinėje žmogaus buitinėje veikloje, skleidžiamas kvapas. Aptariami atvirųjų, šachtinių ir požeminių Molok konteinerių privalumai ir trūkumai, įrengimo galimybės, geometriniai parametrai. Tyrimo metu esant 0 °C aplinkos temperatūrai oro mėginiai imti iš trijų atvirųjų buitinių atliekų konteinerių, trijų šachtinio tipo konteinerių ir trijų požeminių Molok konteinerių, atsižvelgiant į konteinerių buitinių atliekų pripildymo būdą. Tyrimais nustatyta, jog stipriausias buitinių atliekų kvapas susidaro konteineriuose, esant visiškam buitinių atliekų pripildymui. Buitinių atliekų skleidžiamo kvapo stiprumu išsiskiria atvirojo tipo konteineriai, iš kurių viename nustatytas net 119 OUE/m3 kvapo stiprumas.


Raktiniai žodžiai: buitinės atliekos; konteineris; kvapas; Europinis kvapo vienetas; olfaktometrija

Keyword : household waste, container, smell, European Odour unit, olfactometry

How to Cite
Lukauskas, T., & Zuokaitė, E. (2012). Research into smell emitted by containers for public waste. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(5), 455-461. https://doi.org/10.3846/mla.2012.73
Published in Issue
Dec 31, 2012
Abstract Views
312
PDF Downloads
149
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.