Share:


The use of solar energy for preparing domestic hot water in a multi-storey building

Abstract

The article analyses the possibilities of solar collectors used for a domestic hot water system and installed on the roofs of modernized multi-storey buildings under the existing climate conditions. A number of combinations of flat plate and vacuum solar collectors with accumulation tank systems of various sizes have been examined. Heat from the district heating system is used as an additional heat source for preparing domestic hot water. The paper compares calculation results of energy and economy regarding the combinations of flat plate and vacuum solar collectors and the size of the accumulation tank. The influence of variations in the main indicators on the final economic results has also been evaluated. Research has been supported applying EC FP7 CONCERTO program (‘‘Sustainable Zero Carbon ECO-Town Developments Improving Quality of Life across EU - ECO-Life’’ (ECO-Life Project) Contract No. TREN/FP7EN/239497/”ECOLIFE”).


Article in Lithuanian.


Saulės energijos panaudojimas karštam vandeniui ruošti daugiabučiame name


Santrauka. Straipsnyje analizuojamos saulės kolektorių, skirtų karšto vandentiekio sistemai ant modernizuojamų daugiabučių namų stogų įrengti esamomis klimatinėmis sąlygomis galimybės. Nagrinėjamos įvairaus dydžio plokščiųjų ir vakuuminių saulės kolektorių su akumuliacinėmis talpyklomis sistemų kombinacijos. Kaip papildomas šilumos šaltinis karštam vandeniui pašildyti naudojama iš centralizuotų šilumos tinklų tiekiama šiluma. Lyginami plokščiųjų, vakuuminių saulės kolektorių ir akumuliacinio bako dydžio kombinacijų energinių ir ekonominių skaičiavimų rezultatai. Įvertinama kai kurių esminių rodiklių pokyčių įtaka galutiniams ekonominiams rodikliams.


Raktiniai žodžiai: saulės kolektoriai; akumuliacinė talpykla; karštas vanduo; ekonominis vertinimas

Keyword : solar collectors, accumulation tank, domestic hot water, economic evaluation

How to Cite
Šiupšinskas, G., & Adomėnaitė, S. (2012). The use of solar energy for preparing domestic hot water in a multi-storey building. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(5), 507-512. https://doi.org/10.3846/mla.2012.81
Published in Issue
Dec 31, 2012
Abstract Views
300
PDF Downloads
210
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.