Share:


Changes in energy demand for a partially glazed greenhouse

Abstract

The article analyzes changes in energy demand for a greenhouse. The worked out solution to the construction of the building is a partially glazed greenhouse having a glazed roof and open vertical barriers. Design Builder software has been applied for analytical calculations and greenhouse modelling as well as for introducing changes in annual energy demand and establishing temperature variations and regime. The paper reviews the obtained results and diagrams, performs analysis and draws conclusions.


Article in Lithuanian.


Energijos poreikių kitimas iš dalies įstiklintame šiltnamyje


Santrauka. Straipsnyje nagrinėjamas energijos poreikių kitimas šiltnamyje. Pasirinktas šiltnamio konstrukcinis sprendimas – iš dalies įstiklintas šiltnamis. Tai toks šiltnamio variantas, kai įstiklintas statinio stogas, o vertikalios atitvaros neįstiklintos. Atlikti analitiniai skaičiavimai ir šiltnamis sumodeliuotas programa DesignBuilder. Nagrinėtas energijos poreikių kitimas per metus, temperatūrų kitimas, patalpų temperatūros režimas, naudojant minėtą kompiuterinę programą. Apžvelgti gauti rezultatai, diagramos, atlikta analizė, padarytos išvados.


Raktiniai žodžiai: iš dalies įstiklintas šiltnamis; energijos sąnaudos; temperatūros režimas; DesignBuilder

Keyword : partially glazed greenhouse, energy consumption, temperature regime, Design Builder

How to Cite
Vitkauskaitė, R., & Paulauskaitė, S. (2012). Changes in energy demand for a partially glazed greenhouse. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 4(5), 513-517. https://doi.org/10.3846/mla.2012.82
Published in Issue
Dec 31, 2012
Abstract Views
300
PDF Downloads
153
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.