Share:


Macrostructural research of concrete samples made using concrete waste

Abstract

Most often construction waste in Lithuania is used for road construction. 78 % of construction waste consists of concrete waste, bricks and tiles. Concrete waste can be used for the production of higher quality products, and this waste can be returned to the production technological cycle. Sectional analysis of the samples, produced by using coarse aggregates from concrete waste, is carried out during the research and covering areas of every integrated phase are calculated.


Article in Lithuanian.


Makrostruktūriniai betono bandinių, pagamintų naudojant betono atliekas, tyrimai


Santrauka. Statybinės atliekos Lietuvoje dažniausiai naudojamos keliams tiesti. Iš susidarančių statybinių atliekų 78 % sudaro betono atliekos, naudotos plytos ir čerpės. Betono atliekos galėtų būti naudojamos kokybiškų dirbinių gamyboje. Darbe atliktas betono bandinių, pagamintų naudojant stambiuosius užpildus iš betono atliekų, pjūvio tyrimas, apskaičiuoti kiekvienos sudėtinės fazės užimami plotai.


Raktiniai žodžiai: normalusis betonas, griovimo atliekos, betono atliekos, kartotinai naudotas užpildas.

Keyword : normal weight concrete, demolition waste, concrete waste, recycled aggregate, filler aggregate

How to Cite
Finoženok, O., & Žurauskas, R. (2011). Macrostructural research of concrete samples made using concrete waste. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(2), 65-70. https://doi.org/10.3846/mla.2011.034
Published in Issue
Jun 7, 2011
Abstract Views
254
PDF Downloads
244
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.