Share:


Research on the aerodynamic resistance of trickle biofilter

Abstract

A four – section trickle biofilter was constructed for experimental research. The filter was filled with the packing material of artificial origin. The material consists of plastic balls having a large surface area. The dependence of biofilter aerodynamic resistance on supply air flow rate and the number of filter sections was determined. The aerodynamic resistance of the biofilter was measured in two cases. In the first case, the packing material of the filter was dry, whereas in the second case it was wet. The experimental research determined that an increase in the air flow rate from 0.043 m/s to 0.076 m/s causes an increase in biofilter aerodynamic resistance from 30.5 to 62.5 Pa after measuring four layers of dry packing material. In case of wet packing material, biofilter aerodynamic resistance after measuring four layers of plastic balls increases from 42.1 to 90.4 Pa.


Article in Lithuanian.


Lašelinio biofiltro aerodinaminio pasipriešinimo tyrimai


Santrauka. Eksperimentiniams tyrimams atlikti sukonstruotas keturių sekcijų lašelinis biofiltras. Filtras užpildytas dirbtinės kilmės įkrova, sudaryta iš didelį paviršiaus plotą turinčių plastikinių rutuliukų. Naudojant įkrovą, skirtą introdukuotų mikroorganizmų asociacijoms kultivuoti, nustatytos biofiltro aerodinaminio pasipriešinimo priklausomybės nuo tiekiamo oro srauto greičio ir sekcijų skaičiaus. Biofiltro aerodinaminis pasipriešinimas matuotas dviem atvejais: esant sausai ir sudrėkintai įkrovai. Nustatyta, kad didinant tiekiamo oro srauto greitį nuo 0,043 iki 0,076 m/s, įrenginio aerodinaminis pasipriešinimas išmatavus keturis įkrovos sluoksnius padidėja nuo 30,5 iki 62,5 Pa tuo atveju, kai įkrova sausa, ir nuo 42,1 iki 90,4 Pa, – kai įkrova sudrėkinta.


Raktiniai žodžiai: lašelinis biofiltras, aerodinaminis pasipriešinimas, mikroorganizmai, įkrova.

Keyword : trickle biofilter, aerodynamic resistance, microorganisms, packing material

How to Cite
Zagorskis, A., & Spiečiūtė, R. (2011). Research on the aerodynamic resistance of trickle biofilter. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(5), 64-69. https://doi.org/10.3846/mla.2011.088
Published in Issue
Dec 19, 2011
Abstract Views
251
PDF Downloads
209
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.