Share:


Cases of integrating thermal transmittance processes into ventilation equipment

Abstract

The paper analyzes the influence of integrating the processes taking place in the ventilation equipment of a public building on the thermal transmittance of heat exchangers. Pinch analysis helped with determining changes in the thermal transmittance of heat exchangers per year. The article examines the dependency of the thermal transmittance of heat exchangers on the disposed quantity of streams. The total thermal transmittance of heat exchangers is higher if several streams of lower parameters are used. Without additional economical calculations, the thermal transmittance of heat exchangers can assess their size, price and be used for the purposes of comparing the obtained results showing that designing such systems is useful for evaluating the possibilities of integrating the processes taking place in ventilation equipment.


Article in Lithuanian.


Vėdinimo įrenginio šiluminio pralaidumo procesų integravimo atvejai


Santrauka. Analizuojama viešosios paskirties pastato vėdinimo įrenginyje vykstančių procesų integracijos įtaka šilumokaičių šiluminiam pralaidumui. Taikant Pinch analizės metodą, nustatyta, kaip kinta šilumokaičių šiluminis pralaidumas per metus. Išnagrinėta, kaip nuo disponuojamų srautų kiekio priklauso šilumokaičių šiluminis pralaidumas. Suminis šilumokaičių šiluminis pralaidumas didesnis tada, kai naudojami keli žemesnių parametrų srautai. Pagal šilumokaičių šiluminį pralaidumą neatliekant papildomų ekonominių skaičiavimų galima įvertinti jų dydį, kainą ir palyginti skaičiavimų rezultatus. Gauti rezultatai parodė, kad projektuojant šias sistemas naudinga vertinti vėdinimo įrenginiuose vykstančių procesų integravimo galimybes.


Raktiniai žodžiai: vėdinimo sistema, šilumogrąža, šilumos pralaidumas, procesų integracija, Pinch analizė.

Keyword : ventilation system, heat recovery, thermal transmittance, processes integration, Pinch analysis

How to Cite
Misevičiūtė, V., Martinaitis, V., & Šiupšinskas, G. (2011). Cases of integrating thermal transmittance processes into ventilation equipment. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(5), 89-97. https://doi.org/10.3846/mla.2011.092
Published in Issue
Dec 19, 2011
Abstract Views
243
PDF Downloads
227
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.