Share:


The analysis of applying different coolants for cooling systems in the office building

Abstract

The paper analyzes air conditioning systems of different coolants on the basis of an example of a typical office building. Depending on the type of a coolant fan coil unit, active chilled beams, variable refrigerant volumes and air cooling systems were designed. The article suggests hydraulic and aerodynamic calculations and evaluates initial investments, energy expenditures and operating costs of the compared systems. Considering economic calculations, the pay-back time of the systems was assessed and the sensitivity analysis of electricity prices was carried out. The results of the conducted investigation show the most appropriate analysed system for office buildings taking into account the efficient use of electricity and initial investments.


Article in Lithuanian.


Skirtingų šilumnešių vėsinimo sistemų taikymo biurų pastate analizė


Santrauka. Tipinio administracinio pastato pavyzdžiu nagrinėjamos skirtingų šilumnešių vėsinimo sistemos. Atsižvelgiant į šilumnešio tipą suprojektuotos ventiliatorinių konvektorių, aktyviųjų šalčio sijų, freoninė ir orinė vėsinimo sistemos. Atlikti hidrauliniai ir aerodinaminiai skaičiavimai, įvertintos sistemų pradinės investicijos, apskaičiuotos energijos sąnaudos ir eksploatacijos išlaidos. Ekonominio skaičiavimo metu buvo įvertintas sistemų atsipirkimo laikas ir atlikta elektros kainų jautrumo analizė. Šio tyrimo rezultatai rodo, kokia sistema yra tinkama biurų pastatams pagal efektyvų elektros energijos naudojimą ir pradines investicijas.


Raktiniai žodžiai: vėsinimas, šilumnešiai, ventiliatoriniai konvektoriai, orinė sistema, freoninė sistema, aktyviųjų šalčio sijų vėsinimo sistema.

Keyword : cooling, coolants, fan coil units, air cooling system, variable refrigerant volume system, active chilled beam system

How to Cite
Kanapienytė, R., & Čiuprinskas, K. (2011). The analysis of applying different coolants for cooling systems in the office building. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 3(5), 105-111. https://doi.org/10.3846/mla.2011.094
Published in Issue
Dec 19, 2011
Abstract Views
238
PDF Downloads
389
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.