Share:


Research of the technological parameters influence on the weld properties of welded steel AISI 304

Abstract

The article analyzes the influence of technological parameters on the properties of welded joints by welding AISI 304 steel. In order to get the results was carried out computer modeling with the finite element modeling program ANSYS, welded samples performed visual inspection, hardness testing to make a seam. Results of the study are presented in tabular and graphic representation, the conclusions.


Article in Lithuanian.


Technologinių parametrų įtakos virintinės jungties savybėms tyrimai, suvirinant AISI 304 plieną


Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama technologinių parametrų įtaka virintinės jungties savybėms, suvirinant AISI 304 plieną. Siekiant gauti rezultatus, darbai buvo atlikti skaitmeninio modeliavimo baigtinių elementų metodu, taikant programą ANSYS, suvirinti bandiniai, atlikta apžiūrimoji kontrolė, padaryti siūlės kiečio bandymai. Tyrimo rezultatai pateikiami lentelėse ir pavaizduoti grafiškai, pateikiamos išvados.


Reikšminiai žodžiai: AISI 304, nerūdijantysis plienas, suvirinimas, deformacija, siūlės kiečio bandymas, skaitmeninis modeliavimas.

Keyword : AISI 304 stainless steel, welding, deformation, weld hardness testing, numerical simulation

How to Cite
Sereika, M., Varnauskas, V., & Gedzevičius, I. (2019). Research of the technological parameters influence on the weld properties of welded steel AISI 304. Mokslas – Lietuvos Ateitis / Science – Future of Lithuania, 11. https://doi.org/10.3846/mla.2019.7065
Published in Issue
Feb 1, 2019
Abstract Views
2913
PDF Downloads
320
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

References

AISI 304 material properties. (2017). Prieiga per internetą: http://www.makeitfrom.com/material-properties/AISI-304-1.4301-S30400-Stainless-Steel

Andersson, R. (2005). Deformation characteristics of stainless steels (132 p.). Lulea University of Technology.

Feramuz, K., Kac, R., & Gunduz, S. (2009). The effect of process parameter on the properties of spot welded cold deformed AISI304 grade austenitic stainless steel. Journal of Materials Processing Technology, 209(8), 4011-4019. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2008.09.030

Kondapalli, S. P., Chalamalasetti, S. R., & Nageswara, R. D. (2014). A Review on welding of AISI 304L austenitic stainless steel. Journal of Mechanical Engineering and Technology, 1-11.

LST EN ISO 9015–1:2001 Metalų virintinių siūlių ardomieji bandymai. Kietumo bandymai. 1 dalis. Lankinio suvirinimo jungčių kietumo bandymas.

Mahdavinejad, R. A., & Saeedy, A. (2011). Investigation of the influential parameters of machining of AISI 304 stainless steel. Indian Academy of Sciences, Sadhana, 36(6), 963-970. https://doi.org/10.1007/s12046-011-0055-z

Naruškevičius, J. (2010). Suvirinimas. Senoja (236 p.).

Samantaray, D., Kumar, V., Bhaduri, A., & Dutta, P. (2013). Microstructural evolution and mechanical properties of type 304 L Stainless Steel Processed in Semi-Solid State. International Journal of Metallurgical Engineering, 2(2), 149-153.

Valiulis, A. V. (2007). Legiruotieji plienai ir jų suvirinimas. Vilnius: Technika. https://doi.org/10.3846/906-S

Wang, H., Jing, H., Zhao, L., Han, Y., Lv, X., & Xu, L. (2017a). Dislocation structure evolution in 304L stainless steel and weld joint during cyclic plastic deformation. Materials Science & Engineering: A, 690, 16-31. https://doi.org/10.1016/j.msea.2017.02.090

Wang, H., Jing, H., Zhao, L., Han, Y., Lv, X., & Xu, L. (2017b). Uniaxial ratcheting behavior of 304L stainless steel and ER308L weld joints. Materials Science & Engineering: A, 708, 21-42. https://doi.org/10.1016/j.msea.2017.09.109

Woei-Shyan, L., Jen, C., & Chi-Feng, L. (2004). Deformation and failure response of 304L stainless steel SMAW joint under dynamic shear loading. Materials Science and Engineering: A, 381, 206-215. https://doi.org/10.1016/j.msea.2004.04.034