Vol 8 No 6 (2016): Mechanics, material science, industrial engineering and management / Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba

Published: 2017-01-18

Article

Dynamic research of solar cells

Vytautas Makarskas, Mindaugas Jurevičius, Artūras Kilikevičius
Abstract 319 | PDF Downloads 190 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2016.984

Page 549-522

Analysis of the precise raster-forming systems

Antanas Fursenko, Artūras Kilikevičius
Abstract 296 | PDF Downloads 171 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2016.985

Page 553-557

Efficiency analysis of ejector cooler

Vytautas Ališauskas, Gintas Viselga, Gintarė Viselgaitė
Abstract 288 | PDF Downloads 182 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2016.988

Page 558-562

Experiment plan for researches of polishing process of optical details

Ieva Švagždytė, Mindaugas Jurevičius
Abstract 299 | PDF Downloads 196 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2016.977

Page 563-566

Investigation of productivity of Brown’s (HHO) gas generator

Andrius Brazdžiūnas, Ina Tetsman, Rimas Maskeliūnas
Abstract 510 | PDF Downloads 420 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2016.987

Page 567-571

Modelling of particles aglomeration in the acoustic field

Irina Grinbergienė, Audrius Čereška
Abstract 308 | PDF Downloads 253 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2016.990

Page 572-576

Page 577-582

Mechanical properties of 3D scaffolds for bone regeneration

Deividas Mizeras, Andžela Šešok, Algirdas Vaclovas Valiulis, Justinas Gargasas, Irmantas Gedzevičius
Abstract 329 | PDF Downloads 238 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2016.976

Page 587-591

The influence of thermal spray process technological parameters on the properties of coatings

Aleksandr Lebedev, Olegas Černašėjus, Jelena Škamat
Abstract 310 | PDF Downloads 152 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2016.986

Page 592-595

Nikelio-aliuminio dangos ant aliuminio-magnio lydinio atsparumo dilimui ir korozijai tyrimas

Gerda Vaitkūnaitė, Raimonda Lukauskaitė, Nikolaj Višniakov
Abstract 317 | PDF Downloads 189 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2016.981

Page 596-601

The research of pseudo coatings sprayed with electric arc spray

Tomas Rodžianskas, Ovidijus Jarašiūnas, Irmantas Gedzevičius, Gediminas Mikalauskas, Justinas Gargasas, Gintas Viselga, Ina Tetsman
Abstract 305 | PDF Downloads 187 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2016.982

Page 602-608

Analysis of microcomposite Cu-Nb conductors characteristics and possibility of their joining

Gediminas Mikalauskas, Nikolaj Višniakov, Raimonda Lukauskaitė, Jelena Škamat
Abstract 303 | PDF Downloads 193 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2016.980

Page 609-614

Investigation of characteristics of sprayed Ni-Cr and Ni-Cr-Wc coatings

Ovidijus Jarašūnas, Olegas Černašėjus
Abstract 306 | PDF Downloads 193 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2016.989

Page 615-620