Vol 7 No 4 (2015): Environmental protection engineering / Aplinkos apsaugos inžinerija

Published: 2015-09-29

Article

Permeability of different size waste particles / Skirtingo dydžio atliekų dalelių laidumas drėgmei

Sabina Gavelytė, Kristina Bazienė, Nick Woodman, Anne Stringfellow
Abstract 141 | PDF Downloads 93 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2015.812

Page 407-412

Water hammer research in networks / Hidraulinio smūgio tyrimai tinkluose

Anželika Jurkienė, Mindaugas Rimeika
Abstract 156 | PDF Downloads 296 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2015.832

Page 455-460

Energy balance evaluation of industrial buildings with an office complex / Gamybinio pastato su administraciniu korpusu energijos balanso tyrimas

Juozas Bielskus, Giedrius Šiupšinskas, Dovydas Rimdžius, Kęstutis Kuzminskas, Šarūnas Gruzda
Abstract 123 | PDF Downloads 79 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2015.828

Page 493-498