Vol 11 (2019): In progress

Published: 2019-02-01

Environmental Engineering / Aplinkos inžinerija

Information Technologies & Multimedia/Informacinės technologijos ir multimedija

Electronics and Electrical Engineering / Elektronika ir elektros inžinerija

Mechanics and Materials Engineering/Mechanika ir medžiagų inžinerija

„KUKA youBot“ dinaminių charakteristikų tyrimas / Research of Kuka youBot dynamical characteristics

Tadas Lenkutis, Andrius Dzedzickis, Oleksii Balitskyi, Liudas Petrauskas, Rimgaudas Urbonas, Vytautas Bučinskas, Donatas Valiulis, Inga Morkvėnaitė-Vilkončienė
Abstract 1213 | PDF Downloads 131 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2019.7072

Nuotekų valymo sorbentais tyrimas / Research of wastewater treatment with sorbents

Karina Subatkevičienė, Ina Tetsman, Justinas Gargasas
Abstract 1230 | PDF Downloads 113 | DOI https://doi.org/10.3846/mla.2019.7086

Civil Engineering / Statybos inžinerija

Economics and Management/ Ekonomika ir vadyba