Share:


Method for selection of motor insurance fraud management system components based on business performance

    Štefan Furlan Affiliation
    ; Olegas Vasilecas Affiliation
    ; Marko Bajec Affiliation

Abstract

Fraud in motor insurance is assessed to incur annual losses in the range of 100 billion dollars. While much research exists in the fraud management field, majority only deals with partial problems and presupposes the independence of specific fraud management activities. Researches on components of fraud management system are rarely explicitly related to business performance improvements. These results in a common problem, which can be observed on the practitioners’ side: only small amount of companies can objectively assess which of the many fraud management system components proposed by researchers and vendors will help to solve their problems in fraud management. The method proposed in this paper can be used as a strategic tool for improvement of fraud management process in motor insurance companies. The method is designed to be used for a selection of fraud management system components, and is based on business performance. The input for the method is a set of key performance indicators that an insurance companies wish to improve. The result is a set of activities, which should be improved, and a set of fraud management system components that should be used to improve these activities. The paper presents and explains the method and its components. The method components have been developed based on the data received from Slovenian motor insurance companies and method is evaluated in three case studies.


Article in English.


Transporto priemonių draudimo apgavysčių valdymo sistemos komponentų pasirinkimo metodas, grindžiamas verslo veiklos efektyvumu


Santrauka. Apgavystės transporto priemonių draudimo srityje lemia draudimo kompanijų nuostolius, kurie vertinami 100 milijardų dolerių per metus. Dėl to apgavysčių valdymo srityje atliekama nemažai tyrimų, tačiau daugumoje iš jų nagrinėjamos tik dalinės problemos ir daromos prielaidos, kad apgavysčių valdymo veiklos rūšys nepriklauso viena nuo kitos. Apgavysčių valdymo sistemų komponentų tyrimai retai tiesiogiai siejami su jų įtaka verslo veiklos efektyvumui. Tai lemia dažną problemą, kuri būdinga praktiniam apgavysčių valdymo sistemų naudojimui: tik nedaug draudimo kompanijų gali objektyviai įvertinti, kuris iš daugelio apgavysčiu valdymo sistemų komponentų, siūlomų tyrėjų ir pardavėjų, padėtu jiems išspręsti problemas, susijusias su apgavysčių valdymu. Darbe siūlomas metodas, kuris gali būti panaudotas kaip strateginė priemonė, skirta apgavysčių valdymo procesui patobulinti transporto priemonių draudimo kompanijose. Metodas sukurtas taip, kad galėtų būti naudojamas apgavysčių valdymo sistemu komponentams pasirinkti remiantis verslo veiklos efektyvumu. Pradiniai metodo naudojami duomenys yra svarbiausių veiklos efektyvumo rodiklių, kuriuos kompanijos nori patobulinti, rinkinys. Rezultatas yra veiklos rūšių, kurios turėtų būti patobulintos, rinkinys ir apgavysčių valdymo sistemos komponentų rinkinys, kuris turėtų būti panaudotas sprendžiant suformuluotą apgavysčių valdymo uždavinį. Straipsnyje aprašytas pasiūlytas metodas ir siūlomi naudoti sistemos komponentai. Metodą realizuojantys komponentai buvo sukurti remiantis duomenimis, kurie gauti iš Slovėnijos transporto priemonių draudimo kompanijų. Pasiūlytas metodas ir jį įgyvendinanti sistema buvo išbandyti atliekant tris praktinius eksperimentus, kurių rezultatai pateikti straipsnyje.


Reikšminiai žodžiai: apgavysčių valdymas, apgavysčių valdymo sistemos, apgavysčių valdymo sistemų kūrimas, verslo veiklos efektyvumas, svarbiausi veiklos efektyvumo rodykliai, transporto priemonių draudimas.

Keyword : fraud management, fraud management system, fraud management system development, business performance, key performance indicators, motor insurance

How to Cite
Furlan, Štefan, Vasilecas, O., & Bajec, M. (2011). Method for selection of motor insurance fraud management system components based on business performance. Technological and Economic Development of Economy, 17(3), 535-561. https://doi.org/10.3846/20294913.2011.602440
Published in Issue
Oct 4, 2011
Abstract Views
282
PDF Downloads
305
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.