Share:


A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision‐making

Abstract

Multicriteria decision‐making (MCDM) methods are used in many areas of human activities. Each alternative in a multicriteria decision‐making problem can be described by a set of criteria. Criteria can be qualitative and quantitative. They usually have different units of measurement and a different optimization direction. The normalization aims at obtaining comparable scales of criteria values. The paper introduces a new Additive Ratio ASsessment (ARAS) method. In order to illustrate the described ARAS method a real case study of evaluation of microclimate in office rooms is presented. The case study aims to determine the inside climate of the premises, where people work, and to define measures to be taken to improve their environment. Based on the analysis, the following criteria for inside climate evaluation are suggested: air turnover inside the premises, air humidity, air temperature, illumination intensity, air flow rate, and dew point. The criteria weights were determined by the method of pairwise comparison based on the estimates of experts.


Article in English.


Naujas adityvinis kriterijų santykių įvertinimo metodas (aras) daugiakriteriniams uždaviniams spręsti


Santrauka. Daugiakriteriniai sprendimų metodai taikomi daugelyje žmogaus veiklos sričių. Kiekviena alternatyva, sprendžiant daugiakriterinius uždavinius, gali būti apibūdinta kriteriju aibe. Kriterijai gali būti kokybiniai ir kiekybiniai. Jie paprastai turi skirtingus matavimo vienetus ir įvairią optimizavimo kryptį. Kriterijų vertės yra normalizuojamos lyginamos skalės vertėms gauti. Straipsnyje pateikiamas naujas adityvinis kriterijų santykių įvertinimo metodas (ARAS) daugiakriteriniams uždaviniams spręsti. ARAS metodo taikymui pavaizduoti pateiktas realus mikroklimato biuro patalpose vertinimo tyrimas. Tyrimo tikslas ‐ įvertinti patalpų, kurioje žmonės dirba, mikroklimata ir nustatyti priemones, kurių reikia imtis aplinkai pagerinti. Remiantis uždavinio tikslų analize, siūlomi šie kriterijai vidaus klimatui įvertinti: oro pasikeitimas, patalpų oro santykinė dregmė, oro temperatūra, apšvietimo intensyvumas, oro srautas ir rasos taškas. Kriterijų svoriai nustatomi porinio lyginimo metodu, remiantis ekspertų vertinimais. Kriterijų reikšmės nustatytos sertifikuotu prietaisu.


Reikšminiai žodžiai: daugiakriterinis sprendimų priėmimasalternatyvaadityvinis kriterijų santykių įvertinimo metodasARASsvoriai.


First published online: 09 Jun 2011

Keyword : MCDM, decision‐making, alternative, ARAS, weights

How to Cite
Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision‐making. Technological and Economic Development of Economy, 16(2), 159-172. https://doi.org/10.3846/tede.2010.10
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
719
PDF Downloads
321
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.