Share:


Costs of unsafety in aviation

    Olja Čokorilo Affiliation
    ; Slobodan Gvozdenović Affiliation
    ; Ljubiša Vasov Affiliation
    ; Petar Mirosavljević Affiliation

Abstract

The purpose of this paper is to define an analytical tool intended to provide a sound, technically justifiable, and consistent approach to analyzing the risk posed by aircraft accidents. The methodology presented in this paper takes into consideration items determined to be important to understanding the risk of aircraft accident and safety appraisal. These items include a number of aircraft operations/flights; crash probabilities; aircraft characteristics; costs, revenues, socio‐economic benefits, value statistical life, etc. The presented case study gives various cost assessments for an A320 crash depending on accident severity and aircraft age. It could be used as a risk assessment tool for implementing safety management system (SMS) process.


Article in English.


Išlaidos, patiriamos aviacijoje dėl nesaugumo


Santrauka. Šio straipsnio tikslas ‐ aprašyti analizės priemonę, skirta patikimai ir techniškai pagrįstai orlaivių avarijų rizikos analizei. Straipsnyje pateikta metodika gali įvertinti svarbiausius orlaivių avarijų rizikos ir saugos aspektus: tai orlaivių skrydžių skaičius; avarijų tikimybė; orlaivio charakteristikos; išlaidos; pajamos; socialinė ir ekonominė nauda; statistinė eksploatavimo trukmė ir pan. Pavyzdyje pateikiamas įvairių orlaivio A320 avarijos sąnaudų vertinimas priklausomai nuo įvykio sunkumo ir orlaivio amžiaus. Vertinimo metodika galėtų būti taikoma kaip rizikos vertinimo priemonė, diegiant saugos valdymo sistema (SVS).


Reikšminiai žodžiai: rizikos valdymassaugumasorlaivių avarijų išlaidos.


First published online: 09 Jun 2011

Keyword : risk management, safety, aircraft accident costs

How to Cite
Čokorilo, O., Gvozdenović, S., Vasov, L., & Mirosavljević, P. (2010). Costs of unsafety in aviation . Technological and Economic Development of Economy, 16(2), 188-201. https://doi.org/10.3846/tede.2010.12
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
341
PDF Downloads
148
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.