Share:


Research of low energy house design and construction opportunities in Lithuania / Mažai energijos naudojančio namo projektavimo ir statybos Lietuvoje galimybių tyrimas

    Nerijus Venckus Affiliation
    ; Raimondas Bliūdžius Affiliation
    ; Audronė Endriukaitytė Affiliation
    ; Josifas Parasonis Affiliation

Abstract


Currently, the construction of low energy buildings in Europe is promoted. Existing and newly developed design and construction concepts for such buildings are adapted to their national or regional climatic conditions. The European Parliament has assigned the member countries to get ready for the reduction of the energy consumption in buildings. Therefore, Lithuania, like other EU countries, must be examined for the use of the low energy building design and construction experience, the existing concepts of low energy buildings should be adapted or new concepts of low energy building responding to the region's climate should be created. In this article, the most popular European mid‐region passive house concept and the energetic performance of the house, designed and built according to its requirements is analyzed, the main differences of this concept to the normative requirements of Lithuanian building regulations and proposals to improve provisions for the construction of low energy buildings in Lithuania is provided.


Santrauka


Šiuo metu Europoje skatinama mažai energijos vartojančių namų statyba. Esamos ir naujai kuriamos tokių namų projektavimo ir statybos koncepcijos dažniausiai pritaikytos konkrečios šalies arba regiono klimato sąlygoms. Europos Parlamentas įpareigojo šalis nares pasirengti mažinti pastatuose suvartojamos energijos kiekį. Todėl Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse, turi būti išnagrinėta mažai energijos vartojančiių pastatų projektavimo ir statybos patirtis, perimtos jau taikomos arba sukurtos naujos koncepcijos, tinkamos šio regiono klimatui. Straipsnyje išanalizuota populiariausia Vidurio Europos regione pasyviojo pastato koncepcija, pagal jos reikalavimus suprojektuoto ir pastatyto namo energiniai rodikliai, nustatyti pagrindiniai šios koncepcijos ir Lietuvos statybos norminių dokumentų reikalavimu skirtumai ir pateikti pasiūlymai gerinti sąlygas mažai energijos naudojančiu pastatu statybai Lietuvoje.


First published online: 10 Feb 2011


Reikšminiai žodžiai: pasyvus namasmažai energijos vartojantis namasrekuperacinė šildymo sistemavidiniai išsiskiriančios šilumos kiekiaiišores oro temperatūrasandarumasšilumines energijos suvartojimassutaupyta šiluminė energija


Keyword : passive house, low energy building, heat recovery system, internal heating load, outdoor temperature, air tightness, thermal energy consumption, saving of energy

How to Cite
Venckus, N., Bliūdžius, R., Endriukaitytė, A., & Parasonis, J. (2010). Research of low energy house design and construction opportunities in Lithuania / Mažai energijos naudojančio namo projektavimo ir statybos Lietuvoje galimybių tyrimas. Technological and Economic Development of Economy, 16(3), 541-554. https://doi.org/10.3846/tede.2010.33
Published in Issue
Sep 30, 2010
Abstract Views
189
PDF Downloads
89