Share:


An ANP approach to assess the sustainability of tourist strategies for the coastal national parks of Venezuela

    Mónica García-Melón Affiliation
    ; Tomás Gómez-Navarro Affiliation
    ; Silvia Acuña-Dutra Affiliation

Abstract

Decision‐making for sustainable development involves high levels of uncertainty. In the present paper a study about sustainable management of tourism in national parks is presented. A case study approach is applied to coastal national parks (NP) in Venezuela. Tourism can contribute to the sustainability of national parks but currently it is their main cause of environmental impact. The Government of Venezuela and its natural park managers are therefore looking for new sustainable tourism development strategies. To help managers in making decisions about NP sustainability a new multicriteria approach based on the Analytic Network Process (ANP) technique is proposed. ANP provides a more realistic approach for modelling complex situations such as decision making for sustainable tourism management because ANP allows the general study of the quantitative and qualitative explanatory variables and the incorporation of feedback and interdependence relationships among variables. A case study has been carried out with the help of two experts closely related to the 12 coastal NP analyzed and 8 stakeholders of “Los Roques” national park who provided most of the information needed.


Article in English.


Venesuelos pakrantės nacionalinių parkų darnaus turizmo strategijų vertinimas ATP metodu


Santrauka. Priimant darnios plėtros sprendimus kyla labai daug neapibrėžtumų. Straipsnyje pateikta darnios nacionalinių parkų turizmo vadybos analizė. Straipsnio tyrimo objektas – Venesuelos pakrantės nacionaliniai parkai. Turizmas gali prisidėti prie nacionalinių parkų darnos didinimo, tačiau šiuo metu jam būdingas tiesiog didelis poveikis aplinkai. Todėl Venesuelos Vyriausybe ir gamtos parku vadovai ieško naujų darnaus turizmo plėtros strategijų. Nacionalinių parkų vadovams straipsnio autoriai siūlo taikyti daugiakriteriniais metodais sukurtą analitinio tinklo proceso (ATP) techniką. Jis padėtų vadovams priimti su nacionaliniu parkų darną susijusius sprendimus. ATP leidžia tikroviškiau modeliuoti tokias sudėtingas situacijas, kaip sprendimų priėmimas darnaus turizmo vadyboje, nes su ATP įmanoma ištirti kiekybinius ir kokybinius kintamuosius, galima įdiegti grįžtamąjį ryši ir tarpusavio ryšius tarp kintamųjų. Ištirtas “Los Roques” nacionalinis parkas. Tyrime dalyvavo ekspertai ir minėto parko darbuotojai, kurie suteikė dauguma reikalingos informacijos.


Reikšminiai žodžiai: daugiakriterinė sprendimų analizėanalitinis tinklo procesas (ATP)darnus turizmasdarnos rodikliai.


First published online: 10 Feb 2011

Keyword : MCDA, Analytic Network Process (ANP), Sustainable Tourism, sustainability indicators

How to Cite
García-Melón, M., Gómez-Navarro, T., & Acuña-Dutra, S. (2010). An ANP approach to assess the sustainability of tourist strategies for the coastal national parks of Venezuela. Technological and Economic Development of Economy, 16(4), 672-689. https://doi.org/10.3846/tede.2010.41
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
385
PDF Downloads
137
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.