Share:


Sustainable development in developing countries: The African, Caribbean and pacific observatory

Abstract

Freshwater, aquaculture, fisheries, biodiversity, forests, and agricultural land have high economic and social value throughout the Africa, Caribbean and Pacific (ACP) region; but they can also be over‐exploited, with damaging consequences for local economies, long term stability and for the Earth system as a whole – especially the climate system. The ACP's fast growing population puts growing pressure on the environment to provide food, water and fibre, on the regions’ urban centres and transport networks, and on energy sources. Information on the location, condition and evolution of resources is an important step towards sustainability, but unfortunately such information can be hard to get. Earth observing satellite technology combined with geographical information management can help fill the information gap. In this objective, and because of its unique position to support the implementation of advanced interoperable geospatial technologies, the Joint Research Centre (JRC) of the European Commission (EC) is setting‐up of an “Observatory for sustainable development” as single portal to support decision‐making for development in the fields of natural resource and food security. The African Union and European Union recognise the importance of this service and are beginning to develop this capacity as part of the AU EU joint strategic partnership. This paper describes the needs, and presents the first steps taken by the JRC and by the joint partnership in harnessing space technologies to help meet Millennium Development Goals, in particular eradication of poverty, and environmental sustainability.


Article in English.


Darnus vystymasis besivystančiose šalyse: Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių apžvalga


Santrauka. Gėlasis vanduo, akvakultūra, žuvininkystė, biologinė įvairovė, miškų ir žemės ūkio paskirties žemė turi didėlę ekonominę ir socialinę vertę visoje Afrikoje, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių regione, bet šie veiksniai gali būti per daug eksploatuojami ir tureti žalingų padarinių vietinei ekonomikai, ilgalaikiam stabilumui ir visai Žemės sistemai, ypač klimato sistemai. Dėl greitai augančio AKR gyventojų skaičiaus regionų miestų centruose transporto tinklų ir energijos šaltinių vietose dideja aplinkos naudojimo mastas, siekiant gyventojus aprūpinti maistu, vandeniu ir lasteliena. Informacija apie vietoves išteklius, išteklių būklę ir raidą yra svarbus žingsnis siekiant darnos, bet, dėja, tokia informacija sunku surinkti. Žemės stebejimo palydovais technologija, sujungta su geografines informacijos valdymu, gali padėti užpildyti šios informacijos spragą. Dėl šio tikslo ir dėl unikalios padėties, siekiant diegti pažangias tarpusavyje saveikaujančias geoerdvines technologijas, Europos Komisijos (EK) jungtinis tyrimu centras (JTC) yra įkūręs Darnaus vystymosi observatorijas kaip viena portalą, kad palaikytų sprendimų priemimo plėtote gamtinių išteklių ir maisto saugumo srityse. Afrikos Sąjunga (AS) ir Europos Sąjunga (ES) pripažįsta šios paslaugos svarbą ir pradėjo plėtoti šiuos pajėgumus kaip dali strateginės AS ir ES partnerystės. Straipsnyje pristatomi pirmieji žingsniai, žengti AKR valstybių, plėtojant jungtinę partnerystę kosminių technologijų srityje, siekiant spręsti tūkstantmečio tikslus – mažinti skurdą ir tobulinti darnų aplinkos vystymą.


Reikšminiai žodžiai: gamtos išteklių valdymasnuotolinis stebėjimaskosminisstebėjimasžemės stebėjimasgeografines informacijos valdymasdarnus vystymasisAfrikaAKR.


First published online: 10 Feb 2011

Keyword : natural resource management, remote sensing, space, Earth Observation, geographic information management, sustainable development, Africa, ACP

How to Cite
Roggeri, P., Belward, A., Mayaux, P., Eva, H., Brink, A., Dubois, G., Peedell, S., & Leo, O. (2010). Sustainable development in developing countries: The African, Caribbean and pacific observatory. Technological and Economic Development of Economy, 16(4), 736-752. https://doi.org/10.3846/tede.2010.45
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
335
PDF Downloads
228
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.