Share:


Future insights, scenarios and expert method application in sustainable territorial planning

    Marija Burinskienė Affiliation
    ; Vitalija Rudzkienė Affiliation

Abstract

Implementation of sustainable development policy is one of the most complicated tasks and challenges faced by the global community. The efforts to move the concept of sustainable development from a theoretical level to a decision‐making level and to link the economic development to environment are followed by a number of problems. Several theories and individual methods of the development of trends exist and they could be applied in the forecast of potential future. The setting of concerned social problems, related to scientific knowledge, its receipt and representation, consists of 4 different but inter‐related elements: real world, data, theory, model. Analysis of the sustainable development must be based on a systematic approach. The paper describes the methodology for the creation of future insights, the principles of application of the expert method, the types of future scenarios, and their application in drafting the general plan of the territory of Moletai district. It provides a comparison of the offered scenarios for the future of Moletai. Conclusions and recommendations finalize the article.


Santrauka


Darnios plėtros politikos įgyvendinimas yra vienas iš sudėtingiausių uždavinių ir iššūkių visai bendruomenei. Bandymai pereiti nuo darnios plėtros koncepcijos teorinio lygmens prie sprendimų priemimo lygio bei nukreipti ekonominę plėtrą į aplinką yra susiję su keliomis problemomis. Yra keletas teorijų ir individualių plėtros krypčių metodų, kuriais remiantis galima nusakyti tikėtina ateitį. Socialinių problemų aplinka susijusi su mokslinėmis žiniomis, jų gavimu ir pristatymu. Ji apima keturis skirtingus tarpusavyje susijusius elementus: realų pasaulį, duomenis, teoriją ir modelį. Darnios plėtros analizė turi remtis sisteminiu požiūriu. Straipsnyje aprašomi ateities įžvalgų kūrimo metodologija, ekspertinių metodų taikymo principai, ateities scenarijų tipai ir jų taikymas rengiant Molėtų r. teritorijos bendrajį planą. Lyginami Molėtų r. teritorijos siūlomi ateities scenarijai.


First published online: 21 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: informaciniai modeliaimiestų plėtraekspertinis metodasscenarijai

Keyword : information model, urban development, expert method, scenarios

How to Cite
Burinskienė, M., & Rudzkienė, V. (2009). Future insights, scenarios and expert method application in sustainable territorial planning. Technological and Economic Development of Economy, 15(1), 10-25. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2009.15.10-25
Published in Issue
Mar 31, 2009
Abstract Views
164
PDF Downloads
82