Share:


Choosing the risk curve type

    Olga Vlasenko Affiliation
    ; Sergey Kozlov Affiliation

Abstract

Dialectics of categories of risk and return are becoming increasingly important in business process. The knowledge of risk indices allows to shape the judgement and make a decision. The provided risk‐management method lets to make more reasonable and adequate managing decisions. The paper provides the substantiation of necessity of the enterprise risk level integral estimation. A calculation method for determining the probability curve of enterprise financial losses level has been worked out. Examples of risk curve use are given. Methodology of plotting the curve of possible loss probability or at least determination of regions and indices for acceptable, critical and catastrophic risk is seen as quite an efficient tool of management decision‐making by an organization.


Rizikos kreivės tipo parinkimas


Santrauka. Rizikos ir grąžos kategorijų dialektika tampa vis svarbesnė versle. Informacija apie rizikos rodiklius
leidžia įvertinti ir priimti sprendimą. Siūlomas rizikos valdymo metodas leidžia priimti protingesnius ir tinkamesnius sprendimus. Straipsnyje aprašoma, kaip atlikti įmonės rizikos lygmens integralinį vertinimą. Sukurtas metodas, kuriuo galima nustatyti įmonės finansinių nuostolių lygmens tikimybės kreivę. Pateikti rizikos kreivės naudojimo pavyzdžiai. Metodologija, leidžianti grafiškai pavaizduoti galimų nuostolių tikimybės kreivę ar bent jau nustatyti priimtinos, kritinės ir katastrofiškos rizikos sritis ir rodiklius, yra gana efektyvus įrankis priimant efektyvius sprendimus organizacijoje. 


Reikšminiai žodžiai: neapibrėžtumas, rizikos kreivė, tikimybė, normalinis pasiskirstymas, nuostolio
lygmuo, reprezentatyvūs taškai.


First published online: 21 Oct 2010

Keyword : uncertainty, risk curve, probability, normal distribution, loss level, representative points

How to Cite
Vlasenko, O., & Kozlov, S. (2009). Choosing the risk curve type. Technological and Economic Development of Economy, 15(2), 341-351. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2009.15.341-351
Published in Issue
Jun 30, 2009
Abstract Views
303
PDF Downloads
157
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.