Share:


Managing sustainable tourism in Lithuania: Dream or reality? / Darnaus turizmo valdymas Lietuvoje: svajonė ar realybė?

    Dainora Grundey Affiliation

Abstract

This paper analyzes theoretical conception of sustainable development and different points of view to it. Principles of sustainable development, forms of sustainability are discussed. Sustainable concept's influence on tourism is analyzed. Sustainable tourism is discussed as region's opportunity to create infrastructure of tourism where natural resources would be kept and market, similar to competition in tourism market, would be created at the same time. Sustainable tourism concept and principles, that highlight peculiarities of sustainable tourism conception as compared to general sustainable conception, are presented and applied to the case of Lithuania.


Santrauka


Straipsnyje konceptualizuojama tvariosios plėtros pritaikymo darniam turizmui esmė. Diskutuojami tvariosios plėtros principai ir tvarumo formos, aptariama, kaip jie galėtų būti taikomi turizmo sektoriui. Siekiant nubrėžti tvaraus turizmo gaires, pateikiama tvaraus turizmo sąvokų įvairovė, įvertinama situacija regioniniu lygiu, peržvelgiama gamtos išteklių ir turizmo infrastruktūros dermė. Straipsnyje minimi Airijos, Škotijos ir Kanados tvaraus turizmo plėtojimo pavyzdžiai, pateikiamos jų strategijų bei programų įžvalgos. Jos vėliau įvertinamos Europos Sąjungos parengto ekologinio tvaraus turizmo kontekste. Straipsnio tikslas pasiekiamas, taikant pasiūlytus tvaraus turizmo principus ir formas Lietuvos atvejui – tai rekomendaciniai samprotavimai, kurie vėliau bus grindžiami empiriniais tyrimais ir publikuojami atskiru straipsniu.


First published online: 21 oct 2010


Reikšminiai žodžiai: tvarioji plėtra, turizmo sistema, darnaus turizmo vystymas, Lietuva.

Keyword : sustainable development, tourism system, sustainable tourism development, Lithuania

How to Cite
Grundey, D. (2008). Managing sustainable tourism in Lithuania: Dream or reality? / Darnaus turizmo valdymas Lietuvoje: svajonė ar realybė?. Technological and Economic Development of Economy, 14(2), 118-129. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2008.14.118-129
Published in Issue
Jun 30, 2008
Abstract Views
155
PDF Downloads
156