Share:


Cooperation ‐ the form of sustainable tourism industry in Latvia / Bendradarbiavimas – darnaus Latvijos turizmo forma

    Baiba Šavriņa Affiliation
    ; Dainora Grundey Affiliation
    ; Kristīne Bērziņa Affiliation

Abstract

This paper draws attention to building networking and partnership amongst the market players of tourism industry in Latvia. The authors define cooperation as a process, which manifests in all fields of business operations, e.g. it occurs when two or more parties (enterprises) have business objectives which are mutually dependent. There are many ways and forms of cooperation that are of choice for every entrepreneur – formal and informal, vertical and horizontal, centralised and decentralised and others; it is just needed to evaluate all the benefits and contributions when to choose to compete and when to cooperate.


Santrauka


Šiame straipsnyje autorės dėsto darnaus turizmo principus Latvijos rinkoje, pasitelkdamos tinklų ir
partnerystės konceptus. Visų pirma autorės pateikia bendradarbiavimo sampratą, kuri apibūdinama kaip procesas, pasireiškiantis visose verslo operacijose, t. y. kai du arba daugiau partnerių (įmonių) kuria strateginius susijusius verslo tikslus. Straipsnyje aptariamos įvairios bendradarbiavimo formos, kurios galėtų skatinti darnaus turizmo plėtrą Latvijoje, t. y. formalus ir neformalus, vertikalus ir horizontalus, centralizuotas ir decentralizuotas. Straipsnyje pateikiami pirminiai empirinio tyrimo, atlikto 2004 m. Latvijos turizmo rinkoje, duomenys.


First published online: 21 oct 2010


Reikšminiai žodžiai: turizmo industrija, horizontalus ir vertikalus bendradarbiavimas, tinklai,
partnerystė, Latvija.

Keyword : tourism industry, horizontal and vertical cooperation, networking, partnership, Latvia

How to Cite
Šavriņa, B., Grundey, D., & Bērziņa, K. (2008). Cooperation ‐ the form of sustainable tourism industry in Latvia / Bendradarbiavimas – darnaus Latvijos turizmo forma. Technological and Economic Development of Economy, 14(2), 151-161. https://doi.org/10.3846/1392-8619.2008.14.151-161
Published in Issue
Jun 30, 2008
Abstract Views
178
PDF Downloads
111