Share:


Selection of criteria for process monitoring at the operative level of road quality management

    Ivan Leonovich Affiliation
    ; Elena Kashevskaja Affiliation

Abstract

A strategic goal of road quality management is to create favourable infrastructure conditions for the economic and social development of the country, raising the living standard and promoting activities for improving the use of natural and industrial resources and national stability.


In this study the quality management was analysed as a three‐level system: at level I (strategic) the management of the road sector as a whole is discussed out; at level II (tactical) the solutions for distributing the road quality management and the planned resources between the contracting organisations are realised; at level III (operative) the quality is operatively managed in the course of production process. The main attention in the article is paid to the selection of criteria for process monitoring at an operative level of road quality management. The article shows that the essential criteria of road quality management monitoring are: technical (engineering), financial and social.


Monitoringo procesų kritwrijų atranka automobilių kelių kokybės valdymo


Santrauka


Automobilių kelių kokybės valdymo strateginis tikslas ‐ sudaryti palankias infrastruktūros sąlygas šalies ekonominiam ir socialiniam vystymui, gyventojų gyvenimo lygio kėlimui ir aktyvios veiklos skatinimui, gamtos ir gamybos išteklių naudojimo efektyvumo gerinimui ir šalies nacionalinio stabilumo gerinimui.


Darbe kokybės valdymas analizuojamas kaip trijų lygiu sistema: I lygiu (strateginiu) vykdomas kelių ūkio valdymas; II lygiu (taktiniu) realizuojami automobilių kelių kokybės valdymo ir numatytų išteklių paskirstymo tarp rangovų organizacijų sprendiniai; III lygiu (operatyviuoju) kokybė operatyviai valdoma vykstant gamybos (darbų atlikimo) procesui. Šiame straipsnyje daugiausia dėmesio skirta monitoringo procesų kriterijų atrankai automobilių kelių kokybės valdymo operatyviuoju lygiu. Parodyta, kad operatyviai valdant kokybe, automobiliu keliu kokybes valdymo monitoringo svarbiausi yra šie kriterijai: technikos (inžinerijos), finansų ir socialinis. Nurodyta, kad operatyviuoju valdymo lygiu tikslinga naudoti ne visus, o tik svarbiausius (objektyvius) technikos (inžinerijos) kriterijus: siekiant pašalinti eismo įvykių priežastis, pakanka nustatyti avaringumo koeficientą ir saugaus eismo koeficientą.


First Published Online: 21 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: automobiliu kelias, valdymas, valdymo lygis, kokybe

Keyword : automobile road, management, management level, quality

How to Cite
Leonovich, I., & Kashevskaja, E. (2007). Selection of criteria for process monitoring at the operative level of road quality management. Technological and Economic Development of Economy, 13(2), 144-152. https://doi.org/10.3846/13928619.2007.9637790
Published in Issue
Jun 30, 2007
Abstract Views
242
PDF Downloads
139