Share:


Analysis of the factors of export development of Lithuania

    Algirdas Jakutis Affiliation
    ; Romualdas Liukaitis Affiliation
    ; Jurgis Samulevičius Affiliation

Abstract


This paper analyses and discusses Lithuanian export of goods and services, its strategic development and stimulation. This article shows economical principles of development, discusses general characterising commerce parameters of some world states as well as the export structure, evaluates measures for the correlation analysis of Lithuanian export factors and appoints efficiency and its development. On the basis of recent experience and today's situation, proposals are made for a sustainable development of export.


Article in Lithuanian.


Lietuvos eksporto plėtros veiksnių tyrimai


Santrauka. Straipsnyje analizuojamas Lietuvos prekių ir paslaugų eksportas, jo plėtros skatinimas. Pateikiami kai kurių pasaulio šalių užsienio prekybos politikos principai, aptariami bendrieji prekybą charakterizuojantys parametrai ir konkreti eksporto struktūra. Atlikta Lietuvos eksporto veiksnių koreliacinė analizė, vertinamas eksporto plėtros ir skatinimo priemonių efektyvumas. Remiantis pastarųjų metų patirtimi ir šiandienine situacija, pateikiami siūlymai eksporto tvariai plėtrai.


Reikšminiai žodžiai: eksportas, pletra, strategija, veiksniai, koreliacija, mokejimu balansas.


First Published Online: 21 Oct 2010


Keyword : export, development, strategy, recent factors, correlation, payment balance sheet

How to Cite
Jakutis, A., Liukaitis, R., & Samulevičius, J. (2007). Analysis of the factors of export development of Lithuania. Technological and Economic Development of Economy, 13(4), 272-279. https://doi.org/10.3846/13928619.2007.9637812
Published in Issue
Dec 31, 2007
Abstract Views
350
PDF Downloads
268
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.